Mastertraject Verendering LTO Noord Academie

Calon ziet kansen in verkiezingsuitslag voor land- en tuinbouw

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland feliciteert de VVD met haar overwinning. ‘Wij rekenen op een voortvarende en zorgvuldige kabinetsformatie. Wij gaan ervan uit dat de belangen van boeren en tuinders niet uit het oog worden verloren. Deze verkiezingsuitslag biedt kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

Denk bijvoorbeeld aan internationale stabiliteit en een goed werkende interne markt. Van levensbelang voor boeren en tuinders. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van een goed klimaat- en energiebeleid. Hier kunnen boeren en tuinders een grote bijdrage aan leveren.’ Calon pleit in zijn reactie bovendien voor een ministerie van Voedsel en Landschap, waarin praktijk, onderzoek en beleid samen komen.

Nederland maakt duidelijke keus voor stabiliteit in een onrustige wereld  
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn blij dat de verkiezingsuitslag een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld. 
 
Namens de aangesloten ondernemers spreken de organisaties zich uit voor een voortvarende en zorgvuldige formatieperiode, zodat een stabiel en robuust kabinet kan worden gevormd voor de komende vier jaar. 'Gelet op de onrust in de wereld is stabiliteit en vertrouwen belangrijker dan ooit om samen de grote vraagstukken waar we voor staan te kunnen aanpakken. Ondernemers zijn daarbij gebaat met een open oriëntatie van Nederland.'
 
Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland lijken er op basis van de verkiezingsuitslag duidelijke coalities mogelijk, al zal dit flexibiliteit vragen van alle deelnemers aan zo'n coalitie. De ondernemingsorganisaties vinden het voor de toekomst van Nederland belangrijk dat een nieuw kabinet inzet op meer ruimte voor ondernemerschap voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen. Dat vraagt dat de volgende zaken met voorrang worden opgepakt: 1) extra investeringen in de grote transities die op ons land afkomen, waaronder de klimaat en energietransitie, veiligheid, stedelijke vitaliteit in combinatie met een leefbaar landelijk gebied, digitalisering en innovatie; 2) lagere lasten voor ondernemers en een sterk en open vestigingsklimaat; 3) een beter functionerende arbeidsmarkt met minder risico's voor ondernemers, om zo meer kansen en banen te kunnen creëren. Ook moeten in het licht van de veranderende arbeidsmarkt en de snel voortschrijdende digitalisering echt stappen worden gezet naar een leven lang ontwikkelen en leren; 4) een krachtige samenwerking in de EU die ondersteunend is aan de grote opgaven op het gebied van veiligheid, klimaat en internationale stabiliteit.