Landschap

Oproep tot kandidaatstelling: algemeen voorzitter LTO Noord


Op 30 juni 2019 eindigt de eerste zittingsperiode van de heer J. Bartelds als algemeen voorzitter van LTO Noord

Statutair is hij nog tweemaal herbenoembaar voor een periode van drie jaren. De heer Bartelds stelt zich voor een herbenoeming beschikbaar. Andere belangstellenden worden uitgenodigd zich als kandidaat voor deze functie te melden.

 

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten over deze kandidaatstelling klik dan hier.
De aanmeldingstermijn sluit op maandag 8 april 2019.