De nieuwe boerenfamilie

'De Nieuwe Boerenfamilie' in actie

Een ontwerper, jurist, communicatieadviseur, chef-kok, uitvinder, marketeer. Allemaal mensen die meedenken met boeren die deelnemen aan het project ‘De Nieuwe Boerenfamilie’. Marijn Vermeulen is namens LTO Noord, volwaardig partner in De Nieuwe Boerenfamilie, een aantal uren per week werkzaam voor dit project.

Binnen De Nieuwe Boerenfamilie werken sinds maart van dit jaar veertien boeren uit het hele land aan een ondernemersplan gericht op ontwikkeling, innovatie en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. ‘Uit het hele land hebben mensen zich aangemeld om mee te denken met boeren over hun toekomstplannen’, aldus Vermeulen. ‘Vanuit allerlei disciplines is er enthousiasme om boeren verder te helpen.’ De Nieuwe Boerenfamilie doet dit vanuit het idee ‘We hebben elkaar nodig om het boerenlandschap te veranderen. Voedsel is tenslotte van ons allemaal.’

Foodhub
De Nieuwe Boerenfamilie is een initiatief van Foodhub, een organisatie die vanuit diverse vakgebieden werkt aan opleidingen, trainingen en vernieuwende vormen van voedseleducatie. Ook begeleiden zij innovatie- en veranderingstrajecten. ‘Mijn functie in de Nieuwe Boerenfamilie is met name dat ik het ‘boerengeluid’ vertegenwoordig en naar voren breng’, verklaart Vermeulen. ‘Wekelijks ben ik een dag op hun kantoor in Amsterdam om mee te denken en te overleggen over activiteiten in het kader van de Nieuwe Boerenfamilie.’

De Nieuwe Boerenfamilie zet het nodige op touw. Zo wordt op 17 mei de Nieuwe Boerenfamiliedag gehouden. Een van de doelen is matchmaking tussen boeren en niet-boeren. Daarnaast is het een dag waarop ‘de familieleden’ elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en kunnen ontdekken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
In samenwerking met Pakhuis de Zwijger, een culturele organisatie in Amsterdam, houdt De Nieuwe Boerenfamilie discussiebijeenkomsten over kringlooplandbouw en nieuwe verdienmodellen. De derde bijeenkomst staat gepland op 15 april met als thema ‘Van voedselland naar voorbeeldland; wat betekent de transitie naar kringlooplandbouw voor onze internationale voedsellandpositie?’ Boeren zijn hierbij van harte welkom.

Aan tafel bij LNV
Namens de Nieuwe Boerenfamilie is Vermeulen gevraagd voor de LNV Taskforce ‘Nieuwe verdienmodellen Kringlooplandbouw’, die minister Carola Schouten onlangs instelde. ‘Met diverse mensen uit de keten vormen we een denktank voor de minister over dit onderwerp’, aldus Vermeulen.

Bron: Nieuwe Oogst