Piet van Blokland

Enquête bekendheid standpunten LTO Noord

Bent u bekend met de standpunten van LTO Noord? Wat kan LTO Noord doen om u nog beter op de hoogte te houden? Laat het ons weten!

LTO Noord heeft op verschillende thema’s standpunten geformuleerd. Met deze standpunten laat LTO Noord zien wie ze is en wat ze voor haar leden doet. Middels een enquête wil LTO Noord inzicht krijgen over de bekendheid van haar standpunten onder leden. 

De enquête is onderdeel van een stageopdracht bij LTO Noord. 

Deelname aan deze enquête is anoniem en uw antwoorden worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en schooldoeleinden.

Klik hier voor de enquête.

Alvast bedankt voor uw deelname!