Wat te doen bij activisme?

Boeren worden geregeld opgeschrikt door acties van activisten en -extremisten. De acties bestaan uit protestdemonstraties, bedreigingen via de mail of per post, tot recent het bezetten van een stal door een grote groep. In dit bericht geven wij u tips om uw bedrijf voor te bereiden op onverwacht bezoek van actievoerders en laten wij u weten wat u kunt doen wanneer u wordt geconfronteerd met activisme.

Wat kunt u nu alvast doen?

 • Hang bij iedere toegang tot uw bedrijf een bordje op met ‘Verboden toegang, artikel 461 van het Wetboek van strafrecht’, met dit bord staat u juridisch sterker als u aangifte doet. Deze borden zijn voor zo'n 10 euro te koop via internet. Zie ook LTO Ledenvoordeel
 • Bespreek het thema met uw werknemers, zodat zij zich bewust zijn van het belang van maatregelen, maar ook wat hun bijdrage kan zijn bij een actie of dreiging
 • Beveilig uw bedrijf; gespecialiseerde partijen kunnen u hierbij helpen

LTO Nederland neemt i.s.m. de regionale LTO de volgende preventieve maatregelen

 • LTO maakt een communicatieplan en zorgt dat dit bekend is bij de (regio)bestuurders
  Met LTO Nederland en de regionale LTO's worden afspraken gemaakt over het onderhouden van de contacten met gemeente en politie en justitie (lokale gezag driehoek)
 • Er wordt een gezamenlijk meldpunt ingesteld, waar veehouders verdachte figuren en ervaringen kunnen melden
 • Als er dreigingssignalen worden opgevangen, worden alle regiovoorzitters geïnformeerd

Wat kunt u doen als u te maken krijgt met activisten, of een actie of dreiging vermoedt?

 • Maak het activisten lastig; draai deuren op slot
 • Noteer namen van iedereen die bij u op het erf komt op een bezoekerslijst
 • Maak aantekeningen in uw agenda van verdachte situaties en/of illegale activiteiten en deel deze met veehouders in uw regio en met LTO Noord via communicatie@ltonoord.nl of met LTO Nederland via communicatie@lto.nl

Wat als u wordt geconfronteerd met een activist?

 • Bent u slachtoffer van een inbraak, erfvredebreuk, bekladding of bedreiging, (vermoedelijk) door dieractivisten? Bel 112 en verzoek om politie
 • Blijf rustig! Speel geen eigen rechter, dit werkt tegen u in het proces
 • Maak de activist duidelijk dat deze niets te zoeken heeft bij uw bedrijf en verzoek hem of haar direct weg te gaan
 • Doe aangifte of een melding (in overleg met de politie) conform de richtlijnen
 • Bel de burgemeester (bespreek met gemeente en politie hoe de onderlinge informatie-uitwisseling gaat verlopen)
 • Bel LTO Nederland (070 3382700) en uw afdelingsbestuur en/of regiobestuur, zodat zij de woordvoering (indien nodig) op kunnen pakken en direct kunnen schakelen met de overheid
 • Bel uw dierenarts en vraag hem/haar naar uw bedrijf te komen, laat hem of haar ook de NVWA informeren
 • Vermijd contact, discussie en confrontatie met de actievoerders; denk eraan dat zij alles live kunnen filmen en uitzenden en dat dus ook uw acties vastgelegd en uitgezonden kunnen worden
 • Haal uw personeel uit de gebouwen
 • Registreer kentekennummers
 • Maak foto’s en filmpjes van de inbraak, de activisten en andere relevante gebeurtenissen en acties
 • Dierenactivisten zijn gebaat bij publiciteit en betrekken graag zoveel mogelijk media bij hun acties; de media vragen meestal ook om wederhoor van de boer, u kunt doorverwijzen naar de woordvoerders van LTO Nederland (06 53 728351)
 • Stem communicatie altijd af met de woordvoerders van LTO Nederland.

Wat doet LTO Nederland tijdens de crisis?

 • LTO Nederland verzorgt in overleg met de regionale LTO de woordvoering
 • LTO informeert alle regiovoorzitters en de leden over de ontwikkelingen, de stand van zaken en de aanpak en vice versa de regionale LTO met LTO Nederland.
 • Wij onderhouden constant contact met de lokale gezagsdriehoek

Na de crisis

 • Er vindt een evaluatie plaats met stakeholders (burgemeester, politie, u en LTO)

Bron: LTO Nederland