AgroZorgwijzer: wat en voor wie?

De Agrozorgwijzer een samenwerkingsverband en is ingericht voor melkveehouders in nood.

Dit digitale platform is van de zuivelsector, bedoeld om samen met professionele instanties, waaronder LTO Nederland, een vangnet te creëren voor agrarisch ondernemers. De Agrozorgwijzer ontwikkelt geen nieuw hulpaanbod, maar werkt aan een betere afstemming van het bestaande aanbod op de hulpvraag uit de agrarische sector.

Meer weten? Klik hier voor een korte beschrijving van AgroZorgwijzer of bekijk de infographic.