Water winnen met vochtsensoren

Boeren en tuinders in het Rivierengebied kunnen financiële steun krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. De subsidieregeling is opengesteld voor agrarische bedrijven in het hele werkgebied van Waterschap Rivierenland.

Akkerbouwer Jacob Branderhorst uit Eethen heeft onlangs een aanvraag ingediend voor de aanleg van vochtsensoren in combinatie met een beslissingsondersteunend systeem (BOS). De vochtsensoren steken als hazenoren boven de uien- en aardappelplanten uit. Sinds dit voorjaar meten drie sensoren het vochtgehalte in de bodem en geeft een app aan of en wanneer hij het beste kan beregenen.
Om de investering van zo’n 4.500 euro te bekostigen, heeft de akkerbouwer een subsidieaanvraag ingediend bij Waterschap Rivierenland.

Vochtsensor
Een vochtsensor is een van de maatregelen waarvoor agrariërs een vergoeding kunnen aanvragen. De stimuleringsregeling bestaat uit 25 of 40 procent van de investeringskosten. De maximale vergoeding is 35.000 euro per bedrijf. Het uiteindelijke doel van de regeling is dat er minder water aan het hoofdwatersysteem wordt onttrokken.
De regeling is opgezet door Waterschap Rivierenland in samenwerking met ZLTO en het Deltafonds. De uitvoering is in handen van het waterschap. Andere mogelijke waterbesparende maatregelen zijn wateropslag, druppelirrigatie of systemen voor precisielandbouw. Deze voorzieningen maken een bedrijf minder afhankelijk van waterinname en minder gevoelig voor mogelijke beregeningsverboden.
Branderhorst heeft al enkele jaren ervaring met vochtsensoren op zijn land. De aanvraag die hij heeft ingediend bij Waterschap Rivierenland, gaat om vochtsensoren in combinatie met een BOS. Dat is een webportaal waarmee hij digitaal het vochtgehalte per gewas kan aflezen. Het systeem geeft het juiste moment aan dat er moet worden beregend.

Stress voorkomen

‘Zo kan ik voorkomen dat een plant in de stress schiet door een tekort aan water en blijft hij optimaal groeien. Daardoor kan ik de hoogst mogelijke opbrengst halen en benut ik het water uiterst efficiënt.’ Volgens de ondernemer neemt de frequentie dat hij moet beregenen af, begint hij eerder in het jaar, maar kan hij ook eerder in het seizoen stoppen.
Als aanvulling op de vochtsensoren heeft Branderhorst een gangbaar meetstation staan waarmee hij wind en neerslag meet, net als de luchtvochtigheid en temperatuur. De weersverwachting is speciaal gericht op agrarische activiteiten, zoals de verwachte wind op sproeihoogte en de verwachte gewasverdamping.
‘De apparatuur geeft me inzicht in alle huidige en historische metingen, waardoor ik betere beslissingen kan nemen.’

Bron: Nieuwe Oogst