Bodem

Nationale Bodemtop op 11 september

Op 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop.

Tijdens deze top doet minister Carola Schouten de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems en gaat zij met de aanwezigen in gesprek over de vraag hoe we samen kunnen bereiken dat de Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd.

Ook u bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! De bijeenkomst vindt plaats in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1 in Rotterdam. De ontvangst is om 9 uur en het programma start om 9.30 uur.

Programma
U kunt deelnemen aan verschillende workshops waarin de diverse kanten van duurzaam bodembeheer aan bod komen. Ook zijn er kennissessies waarin u uw kennis over landbouwbodems kunt bijspijkeren. Op de initiatievenmarkt delen we regionale ervaringen met duurzaam bodembeheer in diverse stands.

Meer informatie over het programma vindt u hier.

Aanmelden
Het evenement is bedoeld voor iedereen die werkt aan duurzaam bodembeheer, zoals agrariërs, ecologen, biologen, wetenschappers, waterschappen en provincies. Er is plaats voor maximaal 500 deelnemers.

Interesse? Meld u zich dan hier aan!