Dirk Bruins

De week van Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord

Dirk Bruins is melkveehouder in Dwingeloo en sinds juni voorzitter van LTO Noord. Een week lang hield hij notities bij van zijn werkzaamheden.

Donderdag
5.45 uur De wekker gaat en ik start met melken. 8 uur Kantoordag in Zwolle. Op donderdag zijn er altijd veel mensen op kantoor en kan ik dus veel medewerkers en bestuurders spreken. Ik zit vandaag bij het Informatiecentrum. Dat is een mooie plek, want je hoort aan de telefoontjes wat er leeft en speelt bij leden. 11.30 uur LTO Noord-medewerkers geven korte presentaties. Team Communicatie vertelt over het delen van resultaten in de regio’s. Personeelszaken schenkt aandacht aan de ontwikkeling van de medewerkers. ‘s Middags heb ik een kennismakingsgesprek met twee regiomanagers en praat ik bij met directeur Eise van der Sluis.  

Vrijdag
5.45 uur Opstaan en melken. Vandaag is mijn thuiswerkdag. Ik begin met de kranten en daarna vooral veel stukken lezen ter voorbereiding op een paar vergaderdagen begin volgende week. Daar ben ik gisteravond al mee begonnen, maar ik ben nog lang niet klaar. Een nieuwe rol vraagt om extra inlezen en voorbereiden. Tussendoor de nodige telefoontjes met bestuurders, leden en diverse organisaties. Wat daarbij opvalt, is de aandacht voor het thema water. Uiteraard speelt het weer van dit en vorig jaar daarbij een rol. Droogte, verzilting, waterkwaliteit, beschikbaarheid van zoetwater en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn onderwerpen waarover diverse mensen met mij in gesprek willen. 17 uur Met onze vaste medewerker neem ik de planning door voor volgende week. Hij doet de bedrijfsvoering, als ik er niet ben. Wij melken driemaal daags met een vaste groep melkers. Ik melk ‘s morgens in het weekend en daarnaast drie keer in de week. Maar dat is er deze week al bij ingeschoten.

Zaterdag
9 uur Onze twee zonen van 7 en 9 jaar zijn enthousiaste voetballers. Zelf ben ik leider bij een jeugdelftal. Van beiden heb ik de wedstrijd deels kunnen zien. Ook mijn vrouw Bertina, die lerares is op een basisschool, is een enthousiaste toeschouwer. In het weekend neem ik nog stukken door en reageer ik op het advies dat LTO maandag inlevert bij de commissie-Remkes over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 18 uur Tijd voor het gezin. We fietsen naar Dwingeloo en gaan op een terras uit eten.

Maandag
9.30 uur  Vergadering met het algemeen bestuur van LTO Noord. Op de agenda een rondje actualiteiten, financiën, (her)benoemingen van bestuurders, organisatieontwikkeling en de taakverdeling tussen voorzitter en vicevoorzitter Eric Douma. Ook wordt het bezoek aan Denemarken geëvalueerd. Deze dagen hebben veel opgeleverd. De vraag is hoe we dat gaan toepassen in de belangenbehartiging, want dat is de kern waar het bij LTO Noord om draait. Daar moet alles op gericht zijn. 14.30 uur Heisessie met het bestuur van LTO Nederland in Wageningen. We maken nader kennis met elkaar. Zowel ZLTO als LTO Noord heeft een nieuwe voorzitter en directeur. We evalueren de modernisering van LTO Nederland, die twee jaar geleden is gestart. Intern is kritisch naar elkaar gekeken. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe gaan we dat doen? Ander belangrijk onderwerp is het PAS. Dat raakt alle sectoren. Belangrijkste vraagstuk is welke strategie we volgen om de land- en tuinbouw zo goed mogelijk te positioneren.

Dinsdag
8.30 uur Dag twee van de heisessie gaat vooral over hoe we goede belangenbehartiging betaalbaar houden. 13 uur PDM-overleg van LTO Nederland in Wageningen. Dit zijn alle vakgroepvoorzitters Plantaardig, Dierlijk en van Multifunctionele Landbouw en de portefeuillehouders, in totaal ongeveer dertig bestuurders. Elkaar informeren, discussiëren, maar ook besluiten nemen over onderwerpen die meerdere of alle sectoren raken, is de taak van PDM. Belangrijke onderwerpen zijn het PAS en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 16 uur Ledenraad van LTO Nederland. De ledenraad neemt besluiten die vooral gaan over organisatorische zaken. Vandaag heb ik het voorrecht om door hen gekozen te worden tot bestuurslid van LTO Nederland. Om 20 uur ben ik weer thuis bij het gezin op de boerderij. Mijn persoonlijke speerpunt is dat ik de jonge generatie wil bereiken, laten zien dat LTO en LTO Noord een toekomstgerichte organisatie is. We worden te vaak afgerekend op onderwerpen waarop we niet of niet genoeg hebben bereikt, maar waar we wel onze inzet op hebben gehad. We moeten ons verhaal doen, vertellen wat we allemaal doen en bereiken. Elkaar niet afvallen en zoeken naar wat ons bindt, niet naar waar de verschillen zitten.

Bron: Nieuwe Oogst