Torentje Den Haag

LTO deelt zorgen actievoerders

Via (social) media is gebleken dat een aantal groepen en organisaties verschillende plannen heeft om op 1 oktober een demonstratie te organiseren in Den Haag.

We begrijpen deze behoefte tot een krachtig statement. Bovendien kan iedereen die opkomt voor de belangen van boeren en tuinders in Nederland rekenen op onze sympathie, mits dit publieksvriendelijk en binnen de kaders van de wet gebeurt.

LTO is op dit moment geen medeorganisator van (een van) deze demonstratie(s). De boodschap, invulling en timing van een actie zijn bepalend voor het succes. Daar is nog veel onduidelijkheid over. Zoals gebruikelijk bij een vereniging zijn er ongetwijfeld leden die daar anders tegenaan kijken en wel al overwegen deel te nemen. Dat begrijpen we.

Als LTO zetten we ons voortdurend in voor een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders. Maatschappelijke waardering vormt daarbij het fundament. Recente politieke uitspraken getuigen daar niet van. Op het belangrijke PAS- dossier zijn we bovendien volop actief om via politieke wegen een zo goed mogelijk resultaat voor de land- en tuinbouw te behalen. Dat is niet altijd de meest zichtbare en gemakkelijke weg. Wij zijn er echter van overtuigd dat het wel de meest effectieve weg is.

Boeren en tuinders werken elke dag, het hele jaar door, ongelofelijk hard om Nederland van groene en gezonde producten te voorzien en een bijdrage te leveren aan het voedselvraagstuk van een groeiende wereldbevolking. Nu en in de toekomst. De maatschappelijke waardering daarvoor is groot. Helaas blijkt dat niet altijd uit het politieke debat. Dat is teleurstellend en frustrerend. De LTO-organisaties hebben dan ook alle begrip voor de boosheid, zorg en emotie die op dit moment in onze sector leeft. Onze bestuurders en medewerkers voelen die zelf ook. 

Boeren en tuinders worden steeds maar weer neergezet als een ‘probleem’ waar een ‘oplossing’ voor moet komen. We roepen de politiek dan ook op om trots te zijn op de Nederlandse agrarische sector en naast ons te gaan staan in plaats van te polariseren, zodat we met onze ambities en innovatiekracht wereldwijd koploper kunnen blijven.

 
 

Bron: LTO Nederland