Wat betekent de Miljoenennota voor u?

Dinsdag 17 september staat in het teken van Prinsjesdag en de Miljoenennota.

Op die dag trapt de regering de eerste werkdag van het nieuwe werkjaar af.

In de Miljoenennota staan de belangrijkste plannen van het kabinet voor het komende jaar en wat die plannen kosten. Na 15.00 uur komen deze plannen beschikbaar. Wat dit betekent voor u en uw bedrijf zetten we op een rij en is te lezen vanaf dinsdagavond op www.lto.nl. In de volgende nieuwsbrief zullen we eveneens een overzicht geven van de belangrijkste zaken uit de Miljoenennota.

Bron: LTO Nederland