Video in nieuwsbrief Dirk Bruins actie 1 oktober

LTO Noord steunt leden in krachtig statement op 1 oktober

‘Boeren willen op 1 oktober een gezamenlijk, krachtig statement maken, in Den Haag of elders in het land. Daar ondersteunen we onze leden in’, zegt Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord.

Hoe ondersteunt LTO Noord haar leden rond de Boerenactiedag 1 oktober?

 • Spandoeken 
  LTO Noord laat twee soorten spandoeken drukken voor onze LTO Noord-afdelingen. Iedere afdeling ontvangt van iedere soort 1 spandoek. Deze spandoeken kunnen LTO Noord-afdelingen langs doorgaande wegen plaatsen. De teksten op de spandoeken luiden: ‘Boeren blijven broodnodig’ en ‘3x toeteren voor onze boeren’. Met de laatste slogan kunnen passanten hun steun uiten aan de boeren. Wilt u een (extra) spandoek laten drukken? Regel het gemakkelijk zelf, download hier het drukbestand. Bijbestellen kan via een (lokale) drukker. 

  Met ‘onze boeren, onze voedselmakers’ als pay-off onderaan de spandoeken is duidelijk waar onze boeren voor staan. 

     

    Spandoek 1              Spandoek 2

 • Online 
  Met een sociale media campagne richting burgers haken we aan bij de al lopende, sectorbrede campagne #trotsopdeboer en onze boodschap op de spandoeken. Ook ZLTO en LLTB gebruiken deze #hashtag. Graag zoveel mogelijk delen op sociale media om ons statement te versterken. 
 • Media 
  Regionale media willen graag boeren uit hun provincie / streek volgen in aanloop en tijdens de actiedag op 1 oktober. Wij ondersteunen afdelingsbestuurders die het woord willen doen voor de regionale media.
 • Vervoer
  LTO Noord-afdelingen kunnen (op eigen kosten) er zelf voor kiezen om bussen te regelen naar Den Haag. LTO Noord kijkt nog hoe we dit verder kunnen ondersteunen.

Ons statement
‘Boeren en tuinders zijn het zat steeds neergezet te worden als een ‘probleem’ waar een ‘oplossing’ voor moet komen. LTO Noord ziet de boosheid, zorg en emotie die er op dit moment in onze sector leeft’, stelt Bruins.

Daarom wil LTO Noord leden helpen om een gezamenlijk, krachtig statement af te geven. Onze inzet is erop gericht om rond en op de actiedag 1 oktober op een positieve, publieksvriendelijke wijze uiting te geven aan het statement. ‘Iedereen die opkomt voor de belangen van boeren en tuinder in Nederland, kan rekenen op onze sympathie’, zegt Bruins. LTO is geen medeorganisator van de protestactie op het Malieveld in Den Haag. ‘Wij hebben goed contact en steunen de oproep om op 1 oktober samen een statement te maken. Ik roep daarbij wel nadrukkelijk op, ‘zorg dat er op 1 oktober geen dingen gebeuren die de publieke opinie negatief beïnvloeden, dat is in het nadeel van ons allen.’ We willen op 1 oktober medestanders krijgen, geen tegenstanders.’

‘In onze lobby proberen we zo goed mogelijk de positie van boeren en tuinders neer te zetten. Op het belangrijke PAS- dossier zijn we bovendien volop actief om via politieke wegen een zo goed mogelijk resultaat voor de land- en tuinbouw te behalen. Dat is niet altijd de meest zichtbare en gemakkelijke weg. Wij zijn er echter van overtuigd dat het wel de meest effectieve weg is’, aldus Bruins.

‘Je merkt dat boeren nu zeggen, ‘we willen een heel krachtig statement maken’. Daar willen we onze leden in steunen. Wij krijgen signalen van leden dat ze niet naar Den Haag willen, maar een statement op een andere manier willen maken. Daarom is ons statement zichtbaar op verschillende manieren, in Den Haag en elders in het land.
We roepen de politiek dan ook op om trots te zijn op de Nederlandse agrarische sector en naast ons te gaan staan in plaats van te polariseren, zodat we met onze ambities en innovatiekracht wereldwijd koploper kunnen blijven.’