vergaderen, vergadering, koffie

Wijzigingen besturen vakgroepen LTO Nederland

In de laatste twee maanden van 2019 heeft het bestuur van LTO Nederland vier nieuwe vakgroepbestuurders benoemd. Het bestuur heeft alle vier de voordrachten van de Vertrouwenscommissie voor respectievelijk de vakgroepen Paardenhouderij, Vleesveehouderij, Akkerbouw en Pluimveehouderij overgenomen.

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland: “Het bestuur van LTO Nederland is trots dat zij opnieuw zulke betrokken en ervaren bestuurders voor deze vier vakgroepen heeft weten aan te trekken. Wij wensen de nieuwe vakgroepbestuurders succes in hun nieuwe functie. Daarnaast wil ik de terugtredende bestuursleden hartelijk danken voor hun tomeloze inzet en waardevolle bijdragen aan de vakgroepbesturen.”

Paardenhouderij
Marieke Toonders is op 1 januari 2020 gestart als voorzitter van de vakgroep Paardenhouderij. Zij neemt het voorzitterschap over van Ralph van Venrooij. Marieke is als advocaat werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor in Tilburg. Al jaren is zij actief in de paardenhouderij, -sport en -fokkerij. Zo is zij onder andere lid van de ledenraad van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN), voorzitter van de KWPN-afdeling Het Zuiden en bestuurder van de KWPN-regio Noord-Brabant. Jaarlijks fokt zij drie tot vier veulens.

Vleesveehouderij
Per 1 december 2019 is Irene Peltjes benoemd als lid van de vakgroep Vleesveehouderij. Irene is samen met haar echtgenoot eigenaar van een agrarisch bedrijf in het Overijsselse Bergentheim dat bestaat uit vleesvee (rood), akkerbouw en bloembollen. Zij volgt Niels Mureau op die per 31 december 2019 zijn werkzaamheden voor de vakgroep Vleesveehouderij heeft beëindigd. Mureau is na de laatste waterschapsverkiezingen dagelijks bestuurder van waterschap Brabantse Delta geworden. Met de komst van Irene Peltjes is de vakgroep Vleesveehouderij weer op volle sterkte.

Akkerbouw
Hendrik Jan ten Cate volgde op 1 november Adri Bossers op als lid van de vakgroep Akkerbouw. Hendrik Jan is eigenaar van een akkerbouwbedrijf op het eiland Tholen. Op circa 150 ha telen hij en zijn familie onder andere consumptieaardappelen, uien, wortelen, suikerbieten, graszaad, tarwe en bloemzaden. Met aandacht voor bodem en de omgeving proberen ze zo optimaal mogelijk te produceren. Hendrik Jan is opgeleid aan de HAS Den Bosch in akkerbouw en plantenteelt. Daarnaast is Hendrik Jan al jaren bestuurlijk actief voor ZLTO, onder andere als afdelingsvoorzitter van de ZLTO Tholen. Hij is ook secretaris-penningmeester voor de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Zeeland. Namens LTO Nederland is hij lid van de Vaste commissie Zaaizaden van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst.

Pluimveehouderij

Jos Mans is per 1 december 2019 lid geworden van de vakgroep Pluimveehouderij. Hij volgt Hugo Bens op. Jos is sinds 1991 samen met zijn vrouw eigenaar van een pluimveebedrijf met 66.000 scharrelkippen en een kleine tak biologische zoogkoeienhouderij. Samen runnen zij ook een zorgboerderij met dagbesteding voor ouderen en groepsaccommodatie voor vakantieverhuur. Jos is als bestuurder jarenlang actief geweest binnen de LLTB en Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP). Op dit moment is hij onder andere vice-voorzitter van de landelijke kring Leghennenhouders van NOP, bestuurslid van de Federatie Landbouw en Zorg en lid van het Centraal college van deskundigen IKB EI.

Bron: LTO Nederland