Vruchtbare Kringloop Achterhoek

In beweging voor kringlooplandbouw

"Voor onze leden is kringlooplandbouw niet alleen iets van vergezichten, visies en overheidsbeleid. Innovatie en kennisontwikkeling zijn de dagelijkse realiteit. Ieder initiatief dat daaraan bijdraagt is van harte welkom,” aldus Marc Calon.

Sommige stappen uit het vandaag gepresenteerde plan worden vanuit een integrale aanpak al door boeren en tuinders in de praktijk gebracht. Zo wordt bij het project Kunstmestvrije Achterhoek, waar LTO Noord bij betrokken is, zo veel mogelijk gebruikgemaakt van herwonnen regionale nutriënten om de bemestingspraktijk duurzamer te maken. ZLTO helpt boeren met het vinden van nieuwe afzetkanalen via een platform voor korte ketens. En ook LLTB is betrokken bij projecten waar de omslag wordt gemaakt naar natuurinclusieve land- en tuinbouw, zoals de gebiedsaanpak Flinkeven in Roerdalen en de aanpak van wateroverlast bij de Niers in Ottersum.

Het procesdocument bevat elementen die ontzettend interessant zijn voor de toekomstplannen van een deel van onze achterban. Het plan legt wel een aantal bekende dilemma’s bloot, waar tot op heden nog geen antwoorden op zijn gevonden. Het sluiten van kringlopen gaat bijvoorbeeld niet alleen over productie, maar ook over consumptie. En hoe sluit je een consumptiekringloop als 75% van het voedsel op ons bord uit het buitenland komt? Een aantal cruciale stappen vereist bovendien instemming van partijen waar wij geen invloed op hebben. Het verhogen van de Europese standaarden naar (een nieuw) Nederlands niveau en het sluiten van de buitengrens voor producten die minder duurzaam zijn geproduceerd is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat geldt – helaas – net zo goed voor de ambitie om bewuste burgers een reële prijs voor hun voedsel te laten betalen.

Als laatste stap pleiten de deelnemende organisaties voor het zo snel mogelijk plannen van een gezamenlijke dialoog tussen boeren, burgers, ketenpartijen, financiers, natuurbeschermers, wetenschappers en de overheid over het vormgeven van houdbare natuur en houdbare landbouw. De leden, bestuurders en medewerkers van LTO voeren die dialoog dagelijks en kijken dus ook uit naar het gesprek met de initiatiefnemers over de vandaag gepresenteerde stip aan de horizon.

 


Bron: LTO Nederland