Samen werken aan bijvriendelijk erf

De bij is van levensbelang, stellen LTO Noord, ZLTO en de LLTB. Maar het aantal (wilde) bijen neemt al jaren af. Met het project ‘Het boerenerf: the place to bee’ willen de drie regionale LTO’s samen met boeren en tuinders de bijvriendelijke omgeving verder versterken.

De projectgroep, die gevormd wordt door medewerkers van de drie regionale LTO’s, is voor dit project op zoek naar leden voor de denktank. ‘We zoeken boeren en tuinders die aan de slag zijn of willen met het versterken van een bijvriendelijke omgeving’, zegt landelijk projectmanager Saskia Scheer van LTO Noord. ‘Dit kunnen bijvoorbeeld agrariërs zijn die al ervaring hebben met het inrichten van een bijvriendelijk erf, maar ook enthousiaste boeren en tuinders die het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan en ons willen helpen met een goede start van dit project.’

LTO Nederland is partner in de Nationale Bijenstrategie en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Samen met agrariërs wil LTO bestaande kennis en ervaring verspreiden en vergroten door ideeën en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. Zo wordt met dit project ‘Het boerenerf: the place to bee’ gewerkt aan een routeplanner naar een bijvriendelijk erf.

‘In deze routeplanner kunnen agrariërs informatie vinden die hen helpt bij de keuze om iets aan hun erf toe te voegen of aan te passen voor de wilde bij’, legt regionaal projectleider Ankie de Jong uit. ‘Vanuit de denktank met agrariërs die hun erf aantrekkelijk hebben ingericht voor wilde bijen of dit graag willen doen, zoeken we uiteindelijk de ambassadeurs voor het project. Dus sociaal vaardig zijn en graag in gesprek gaan met boeren en burgers is ook belangrijk.’

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en wilt u graag deelnemen aan dit project? Neem dan contact op met Ankie de Jong van LTO Noord via adjong@projectenltonoord.nl of via (06) 20410830. Meer informatie is hier te vinden.