Ledenbijeenkomst Oost

'Ophalen wat we nodig hebben'

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins kijkt tevreden terug op de eerste voorjaarsbijeenkomst van LTO Noord woensdag 11 maart in Markelo. Het was direct ook de laatste voorjaarsbijeenkomst omdat vanwege het coronavirus alle andere voorjaarsbijeenkomsten zijn afgelast.

Geen zaal met stoelen, maar een open ruimte met in het midden een zeepkist. Meteen bij het binnenkomen is al duidelijk dat deze ledenbijeenkomst anders is dan leden gewend zijn van LTO Noord. Voorzitter Ben Haarman van LTO Noord regio Oost zegt in zijn welkomstwoord over het doel van de voorjaarsbijeenkomst: ‘In gesprek gaan met elkaar, als leden, bestuurders en medewerkers. We willen uw mening, uw visie naar ons toe halen, ophalen wat we nodig hebben.’

‘Zie deze bijeenkomst als de familiebanden aanhalen’, zegt Bruins. ‘Zoals dat met familie gaat. Dan zeg je waar het op staat. Dat doe je vanuit het vertrouwen dat je het beste wilt met en voor elkaar.’

Leden sluiten vervolgens aan bij tien tafels over thema’s zoals stikstof, boer-burger-consument, toekomst gewasbescherming en Water en Bodem. Bij de tafel ‘de kracht van de vereniging’ gaan leden in gesprek over hoe LTO Noord optrad in de tijd van de boerenacties en daarna in het Landbouw Collectief.

Kennis
‘We moeten met één stem naar buiten treden, ook al staat Farmers Defence Force er harder in dan LTO. Dat is prima, als je achter de schermen maar met elkaar blijft praten’, is een reactie. Een belangrijke functie van LTO is het leveren van inhoudelijke kennis, ‘heel belangrijk in gesprek met de politiek’.
Bij de tafel over duurzame energie ging het onder andere over ‘Hoe energiezuinig ben je zelf op het eigen bedrijf? Heb je daar hulp bij nodig?’ ‘Moet LTO Noord zich inspannen voor een soort keurmerk voor diverse vormen van energie’, is een van de vragen van beleidsadviseur André Rotteveel en projectleider Birgitte Keijzer. Dat hoeft niet van de aanwezige leden, maar op excursie gaan bij boeren die energieneutraal produceren en kennis delen over wind- en zonne-energie, belangrijke technieken en subsidiemogelijkheden, daar is wel belangstelling voor.

Volgende generatie
Een greep uit de vragen en opmerkingen bij de tafel ‘De volgende generatie’: ‘Hoe kun je nu een bedrijfsplan maken voor tien jaar, als je nog niet een jaar vooruit kunt kijken? Kan de volgende generatie beter omgaan met wisselende omstandigheden? Het zou goed zijn als jongeren nadenken over mogelijkheden om iets te bufferen, bijvoorbeeld in de vorm van een fiscale reserve.’
Leden zijn na afloop positief over de avond. ‘Je kunt je eigen geluid, je mening kwijt. Dat is in groepjes van tien tot vijftien mensen makkelijker dan in een grote groep.’ Ook is er waardering voor de verschillende thema’s en de vernieuwde opzet.

Bron: Nieuwe Oogst