Algemeen 10

Veehouderij blijft voortdurend in ontwikkeling

Vandaag presenteerde de Dierenbescherming haar Deltaplan Veehouderij. LTO Nederland vindt het positief dat organisaties en groepen in de samenleving meedenken over hoe we ons voedselsysteem samen verder kunnen verbeteren. Visies en voorstellen die hieruit voortkomen kunnen inspireren en leiden soms tot goede verdienmodellen voor individuele boeren. LTO Nederland waarschuwt evenwel voor ‘postzegeldenken’ en radicale systeemveranderingen op de korte termijn.

Lees hier het Deltaplan Veehouderij.

Veehouders en andere partijen in de keten doen investeringen voor de lange termijn en zijn daarbij grotendeels afhankelijk van de markt en hun individuele situatie. LTO Nederland gelooft niet in één blauwdruk voor ‘de veehouderij van de toekomst’. De vereniging staat voor een diversiteit aan bedrijven waarin ondernemers zich in een internationaal speelveld kunnen ontwikkelen op een manier die het best bij hen past. Op die manier zullen hoogwaardige producten van Nederlandse bodem ook in de toekomst hun waarde blijven bewijzen.

Voedselzekerheid, voedselveiligheid en diergezondheid zijn en blijven voor LTO Nederland kernpunten voor toekomstige voedselsystemen. Daarbij kijken we ook naar maatschappelijke ontwikkelingen rondom dierenwelzijn, klimaat, sluiten van kringlopen, biodiversiteit, geopolitiek en humane gezondheid. Bij al deze vraagstukken zien wij de veehouderij niet als een probleem, maar als belangrijk onderdeel van de oplossing. Nederlandse veehouders zijn vakmensen met oog voor dier, omgeving en innovatie; zo zijn we mondiaal koploper geworden op het gebied van hoogwaardig, duurzaam voedsel en dat willen we graag blijven. Verdienvermogen voor ondernemers is daarbij altijd een voorwaarde voor succes.

Bekende en nieuwe dilemma’s
Het Deltaplan van de Dierenbescherming legt een aantal bekende en nieuwe dilemma’s bloot en doet een aantal prikkelende suggesties voor de periode 2020-2050. LTO Nederland gaat graag het gesprek aan over deze dilemma’s en suggesties, maar heeft ook oog voor de negatieve consequenties en risico’s die bepaalde voorstellen met zich meebrengen voor boeren, burgers en consumenten. Zo wordt er gesproken over verplichte weidegang en vrije uitloop voor alle dieren, eisen aan het houden van kalveren, verplichtingen voor wat betreft voer en mest en verdergaande eisen aan transport en slacht. Dergelijke voorstellen hebben mogelijk een positieve impact op dierenwelzijn, maar kunnen ook negatief uitpakken voor bijvoorbeeld diergezondheid, voedselveiligheid en milieu. Wij staan voor een eerlijk en open gesprek, waarbij realisme, bedrijfseconomische effecten en toekomstperspectief voor ondernemers wat ons betreft belangrijke onderdelen zijn van iedere oplossing.

Uiteindelijk is het immers de consument die bepaalt wat hij of zij eet. De wereldwijde vleesconsumptie stijgt nog steeds en vlees, zuivel en eieren passen in een gezond dieet. De Nederlandse veehouders leveren daar samen met anderen nu en in de toekomst graag een bijdrage aan.

 

Bron: LTO Nederland