PBL: geen laaghangend fruit in landbouwbeleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst in het rapport ‘Kansrijk landbouw- en voedselbeleid‘ een aantal concreet denkbare maatregelen voor het landbouw- en voedselbeleid om belanghebbenden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 te helpen bij het nadenken over de toekomst.

LTO Nederland constateert dat het rapport duidelijk onderschrijft dat simpele oplossingen voor de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan eigenlijk niet bestaan.

Het rapport beoordeelt 27 mogelijke maatregelen voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid op effectiviteit, uitvoerbaarheid en juridische legitimiteit. Het is een nuttig naslagwerk van wetenschappelijke inzichten.

“Het is duidelijk dat er geen simpele oplossingen zijn. Besluiten op het ene onderwerp hebben effect op het andere onderwerp. En het hangt er maar net van af welke visie je op onze samenleving en daarmee op de landbouw hebt. Zoals het PBL schrijft: er is geen laaghangend fruit,” aldus Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland. “Zonder een fatsoenlijk inkomen voor de boeren en tuinders zal geen enkele maatregel effectief zijn. Waardering voor de (extra) inspanningen van boeren en tuinders om gezond voedsel, mooie planten en een goede leefomgeving te leveren is cruciaal.”

Het PBL beschrijft goed dat Nederland in een internationaal speelveld zit. Ons voedsel wordt voor 75% in het buitenland geteeld en onze productie wordt voor 75% geëxporteerd. De helft daarvan naar onze buurlanden, driekwart binnen de Europese grenzen. Met andere woorden: Nederland heeft wel enige politieke speelruimte, maar we moeten ons ook houden aan Europese regels en internationale regels voor handel.

Er is ook niet één visie op de landbouw en gezondheid en voedsel. Boeren en tuinders kiezen zelf ook voor verschillende richtingen. De een voor de wereldmarkt,  de ander voor regionale productie en een derde weer voor een niche product. Die diversiteit, die er altijd geweest is, maakt onze land- en tuinbouw juist zo wendbaar! LTO Nederland koestert die diversiteit.

LTO Nederland presenteert op korte termijn haar inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

 

Bron: LTO Nederland