whatsapp

WhatsAppgroepen blijken succes

Steeds meer LTO Noord-afdelingen starten een WhatsAppgroep voor leden, een ontwikkeling die LTO Noord aanmoedigt. ‘Onze leden vragen regelmatig of wij nieuws, de inzet en standpunten van LTO Noord via WhatsApp met hen willen delen. Op die behoefte spelen wij graag in’, zegt Johannes Dolislager, hoofd communicatie bij LTO Noord.

‘Zal ik je even een appje sturen?’, vraagt secretaris Annemiek Lukas van LTO Noord-afdeling Steenwijkerland na afloop van het interview over WhatsAppgroepen. Een zin die zij vaak gebruikt in haar communicatie met leden. ‘Wij appen vaak met onze leden’, vertelt ze. ‘Met name over de actuele onderwerpen die in onze sector en gemeente spelen.’

De afdeling Steenwijkerland beschikt al langere tijd over een WhatsAppgroep voor de leden. ‘In 2017 zijn wij daarmee gestart’, blikt de secretaris terug. ‘Eigenlijk omdat ik buiten de deur werk en voor mijn bestuursfunctie bij LTO Noord tussen de bedrijven door snel moet kunnen schakelen.’ Een appje verstuur je volgens Lukas sneller dan een mail. ‘En het wordt over het algemeen ook eerder gelezen. Inhoudelijke stukken die om meer uitleg vragen, sturen we wel gewoon via de mail of nieuwsbrief.’

Meer interactie met leden
In de appgroep, die inmiddels uit 95 deelnemers bestaat, kunnen leden en bestuursleden op elkaar reageren en het gesprek met elkaar aangaan. ‘Dat vinden wij waardevol. Door het ontstaan van deze appgroep hebben wij meer interactie met onze leden en krijgen wij input van hen. De drempel om ergens op te reageren, is lager’, merkt Lukas. 
‘Een mooi voorbeeld is een bericht over de mogelijke opkomst van zonneparken in de gemeente Steenwijkerland dat in de lokale krant verscheen. Een van onze leden deelde dit in onze WhatsAppgroep. Dat is belangrijke informatie’, zegt de secretaris. 

Een ander voorbeeld dat onlangs in de app verscheen, was de mogelijkheid om bezwaar te maken op plannen van de gemeente. Lukas: ‘Ook dat wordt als reminder gedeeld, evenals nieuwsberichten in onze sector en gemeente en uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten.’ Dolislager merkt dat leden van LTO Noord steeds meer behoefte hebben aan snelle communicatie. ‘Vooral in crisistijd, zoals nu, of als het gaat over actuele onderwerpen zoals het stikstofdossier, willen leden snel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de inzet en standpunten van LTO Noord.’‘Daarom moedigen wij deze ontwikkeling aan’, gaat Dolislager verder. ‘We helpen lokale afdelingen te starten met een WhatsAppgroep voor hun leden. Inmiddels is 80 procent van de afdelingen aangesloten. Zij mogen zelf weten hoe zij de app gebruiken.’

Mediaonderzoek
Zo wil de ene afdeling interactie met leden en kunnen leden reageren op berichten, laat Dolislager weten. ‘De meeste afdelingen kiezen er echter voor dat leden niet kunnen reageren, maar alleen berichten van het bestuur ontvangen. Op die manier willen zij voorkomen dat leden worden overstelpt met berichten. Uit het mediaonderzoek dat we onlangs hielden, blijkt dat 94,8 procent van onze leden daar behoefte aan heeft.’

Om afdelingen vanuit LTO Noord van informatie te voorzien, is een centraal netwerk opgericht. ‘De afdelingen sluiten wij per regio aan bij een centrale WhatsAppgroep’, aldus Dolislager. In deze groep delen leden van het Algemeen Bestuur (AB) belangrijke informatie, die de afdelingsbestuurders kunnen delen met hun leden. Onze relatiebeheerders en regioassistentes hebben daar hard aan gewerkt’, zegt Dolislager. ‘Iedere week sluiten we drie tot vier afdelingen aan’.

Leden die lid willen worden van een WhatsAppgroep, kunnen zich aanmelden bij hun eigen afdeling.

Bron: Nieuwe Oogst