Jaarverslag LTO Noord 2019 voor leden

LTO Noord publiceerde zaterdag het eerste jaarverslag voor leden en geïnteresseerden. ‘We willen transparant zijn en verantwoording afleggen aan onze leden. Daarom laten wij in dit jaarverslag zien wat de inzet van LTO Noord in 2019 is geweest’, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

In het jaarverslag blikt de vereniging terug op een bewogen jaar waarin de stikstofproblematiek en boerenprotesten centraal stonden. Na een oproep van LTO Noord en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt trokken veel boeren en tuinders naar de provinciehuizen om te demonstreren tegen de verscherpte stikstofregels.

‘We zijn erg trots op het resultaat van deze actie’, zegt Bruins. ‘Door deze demonstraties gingen provincies en de Rijksoverheid opnieuw het gesprek met ons aan, dit keer op een andere toon. De scherpe stikstofregels die er toen lagen, hebben zij uiteindelijk teruggedraaid.’

Vanaf nu zal LTO Noord ieder jaar een openbaar jaarverslag publiceren. ‘Voor onze ruim 24.000 leden zijn ruim 600 bestuurders en 150 medewerkers iedere dag keihard aan het werk. Het is goed om eens per jaar voor iedereen inzichtelijk te maken wat we hebben gedaan. We doen heel veel, de uitdaging is om dat meer zichtbaar te maken’, aldus Bruins.

Belangenbehartiging
Zo heeft LTO Noord ook in 2019 veel energie gestoken in belangenbehartiging, projecten en ledenbinding. ‘Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, gebiedsprocessen, het veenweidelandschap, de droogte en aan projecten zoals Boeren Meten Water. En Boert Bewust, dat inmiddels in meerdere streken actief is. In een jaarverslag kun je niet volledig zijn, maar we proberen een zo goed mogelijk beeld te geven van de diversiteit waarmee wij bezig zijn.’

In het jaarverslag geeft LTO Noord ook een globaal overzicht van de organisatie en de financiën. Zo zien leden de medewerkers die LTO Noord in dienst heeft, hoeveel geld er wordt besteed aan projecten voor de agrarische sector en dat 83 cent van elke euro van de contributie wordt uitgegeven aan de primaire doelstelling.

‘Dit geld besteden wij uiteraard aan belangenbehartiging en ledenactiviteiten’, legt Bruins uit. ‘Een klein deel is nodig voor de bedrijfsvoering. LTO Noord is zuinig met ledengeld en via het jaarverslag leggen we richting boeren en tuinders verantwoording af over onze uitgaven.’

Het jaarverslag is hier te vinden

 

Bron: Nieuwe Oogst