Gras weiland

(Her)benoeming vakgroepvoorzitters LTO Nederland van start

De zittingstermijn van de voorzitters van een aantal vakgroepen van LTO Nederland is verstreken. Het betreft de vakgroepen Melkveehouderij, Akkerbouw, Pluimveehouderij, Melkgeitenhouderij, Kalverhouderij, Schapenhouderij, Vleesveehouderij, Konijnenhouderij en Multifunctionele Landbouw.

Een externe begeleider heeft de afgelopen weken uitvraag gedaan bij de desbetreffende vakgroepen, zowel bij de zittende voorzitters als de vakgroepleden. Conclusie van deze interviews is dat bij zeven van de negen betreffende vakgroepen met een aflopende voorzitterstermijn de zittende vakgroepvoorzitter beschikbaar is voor een volgende termijn, met steun van de vakgroep. Dit leidt echter niet automatisch tot herbenoeming.

Conform het Huishoudelijk Reglement wordt een sollicitatieprocedure opgestart met een oproep voor (tegen)kandidaten voor de vakgroepen Melkveehouderij, Akkerbouw, Melkgeitenhouderij, Kalverhouderij, Schapenhouderij, Vleesvee en Multifunctionele landbouw.

De voorzitters van de vakgroepen Pluimveehouderij en Konijnenhouderij hebben te kennen gegeven zich niet verkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. (Ook) voor deze twee functies wordt een sollicitatieprocedure opgestart.

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor een volledig functieprofiel op www.lto.nl/vacatures

Solliciteren
Geïnteresseerden kunnen hun interesse voor een van de voorzittersfuncties tot uiterlijk 31 juli 2020 per mail kenbaar maken bij Gineke van Don, de directiesecretaris van LTO Nederland. Zij kan ook meer informatie verschaffen over de functies.


Bron: LTO Nederland