Landschap - Weg

Leden LTO Noord benoemd in Ledenraad LTO Nederland

Henk Hulshoff en Erik Emmens zijn benoemd in de Ledenraad van LTO Nederland. Hulshoff namens de provincie Groningen en Emmens namens de provincie Drenthe.

Actief meedoen
“Ik wil graag actief meedoen, niet aan de zijlijn staan, maar mijn kennis en kunde inzetten in de ledenraad van LTO Nederland”, licht Erik Emmens zijn motivatie toe. “Daarbij vind ik het belangrijk om verbinding te brengen over de sectoren heen. Dus juist de samenwerking opzoeken om de belangen van de gehele landbouw te behartigen. Dit is belangrijk voor de toekomst van de sector.” Emmens heeft een akkerbouwbedrijf in een maatschap met zijn zoon. Daarnaast is hij voorzitter van de afdeling Noord-Drenthe en bestuurder bij het waterschap Noorderzijlvest, de ledenraad Avebe en volmacht bij Boermarke Zeijen.

Meepraten over de vereniging
Henk Hulshoff over zijn motivatie om in de ledenraad te stappen: “Ik ben een echte verenigingsman, ik voel me als lid betrokken bij LTO en het lijkt me mooi om bij de ledenraad van LTO Nederland de verenigingszaken te bespreken.” Hulshoff heeft een melkveebedrijf in Marum met 120 koeien. Hij is voorzitter van afdeling Westerkwartier in Groningen en daarnaast ook voorzitter van de motorcrossclub. 

Hoogste orgaan
De ledenraad is het hoogste orgaan van LTO Nederland. De raad bestaat uit in totaal 42 afgevaardigden van regionale LTO-organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en de vakgroepen van LTO Nederland. Het is daarmee een afspiegeling van de leden vanuit de provincies en de diverse sectoren. Naast de ‘huishoudelijke zaken’ van de vereniging, zoals de statuten en de financiën, fungeert de ledenraad als een klankbord voor en de voelhorens van het bestuur van LTO Nederland. Verder heeft de raad een controlerende functie en is ze betrokken bij de aanstelling voor een nieuwe landelijke voorzitter.