Agrarische kinderopvang starten? 'VAK' ondersteunt boeren en tuinders hierbij

Multifunctionele landbouw (MFL) is een groeiende sector, 25% van de boeren en tuinders is actief met een multifunctionele activiteit en nog eens 10% wil MFL worden binnen nu en 5 jaar.

Naast dat het een serieus verdienmodel voor boeren en tuinders is, leveren MFL-boeren een grote maatschappelijke bijdrage en weten zij aan te haken bij de behoeftes vanuit de maatschappij.

Groeiende vraag naar agrarische kinderopvang
Zo is er een groeiende vraag naar agrarische kinderopvang. Het totaal aantal bedrijven dat kinderen opvangt is ten opzichte van 2013 met 12% toegenomen naar circa 245 bedrijven in 2018. Zaken als ruimte, rust, regelmaat van leven, een gevoel van saamhorigheid gebaseerd op wederzijds respect; zowel met mensen als de natuur om ons heen, zijn op een agrarisch bedrijf vanzelfsprekend. Voor andere mensen in Nederland soms een luxeproduct en bijzonder waardevol voor de opvoeding  van kinderen.

Het agrarische bedrijf biedt een unieke kans
De omgeving van het agrarische bedrijf biedt een unieke kans voor kinderopvang op de boerderij. Eigenlijk zou iedere stad of dorp moeten beschikken over een agrarische kinderopvang, waar het kind in de natuur centraal staat, ze met modder mogen spelen, vies mogen worden en weten dat een ei van een kip komt, melk van de koe en een wortel onder de grond groeit. 

Denk je erover een kinderopvang te starten?
Het starten van een kinderopvang op de boerderij klinkt eenvoudig, als iets wat je er even bij doet, maar er komt veel bij kijken. Gelukkig staat een ondernemer daarin niet alleen: De Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK) ondersteunt ondernemers bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op hun agrarische bedrijf, met behulp van een kwaliteitsmedewerker, pedagogisch coach en algemeen ondersteuner en vraagbaak. Ook werkt de VAK met de door hun speciaal ontwikkelde agrarische kinderopvangformule en kwaliteitssysteem. 

VAK & LTO Multifunctionele Landbouw (MFL)
Om agrarische kinderopvang beter op de kaart te zetten trekt de VAK samen op met LTO MFL. Vanuit de LTO organisaties worden de belangen op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau behartigd. Zoals in de regio het bewaken van de ruimte voor agrarische kinderopvang in het buitengebied.

Meer informatie