Warm weer op komst: Voorkom dat hitte stress oplevert!

Vanaf 5 augustus wordt zeer warm weer voorspeld en kan er regionaal sprake zijn van een hittegolf. Dit kan leiden tot hittestress bij dieren, ook tijdens het transport. Het is belangrijk om hier als veehouder rekening mee te houden en hittestress zo veel mogelijk te voorkomen.

Nationaal hitteplan
Vanwege het warme weer treedt vanaf komende donderdag het Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking. In het plan hebben overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt voor veetransport tijdens warme dagen. Het hitteprotocol treedt in werking als er temperaturen van 30 graden Celsius, of meerdere aaneengesloten dagen van 27 graden Celsius of hoger worden verwacht. De NVWA voert op die dagen extra controles uit. De periode duurt in ieder geval tot zondag 9 augustus, in de loop van deze week, maar uiterlijk vrijdag 7 augustus, zal worden besloten of verlenging noodzakelijk is.

Diertransporten
Bij dit soort hoge temperaturen worden er minder dieren per veewagen vervoerd. Ook ventilatie en andere koelingsmogelijkheden krijgen deze dagen extra aandacht, conform het hitteprotocol. In het Nationaal plan is ook afgesproken dat er geen dieren worden vervoerd bij een temperatuur boven de 35 graden Celsius. Er wordt geprobeerd uit te wijken naar koelere momenten van de dag of nacht. Wanneer op uw bedrijf transport van dieren gepland staat voor een extreem warme dag, neem dan contact op met de handelaar of vervoerder en bepaal of er maatregelen genomen moeten worden. De weersverwachtingen laten vrij grote lokale verschillen zien. Vooral bedrijven in het zuiden van Nederland dienen daarmee rekening te houden.

Tips tegen hittestress
Als veehouder is het belangrijk om hittestress bij dieren zo veel mogelijk te voorkomen. De meeste veehouders houden hier al rekening mee. LTO Nederland heeft hieronder een set aan tips tegen hittestress.


Hitteplan 2.0 en THI
Tegelijkertijd blijft LTO Nederland samen met onder andere dierenartsen, adviseurs en veehouders werken aan een Hitteplan 2.0 en de ontwikkeling van een Temperature Humidity Index (THI). Temperatuur en luchtvochtigheid worden gecombineerd tot een getal dat een maat is voor de hittestress die dieren ervaren. Deze THI is voor elke diergroep anders. Het streven is om aan die kritische waarde per diercategorie een specifieke set adviezen te koppelen om hittestress beheersbaar te maken. Zo biedt de THI een goede basis voor protocollair werken.

Bron: LTO Nederland