Anouk

Anouk Veldscholten nieuw Adviserend Algemeen Bestuurslid

Anouk Veldscholten is door het Algemeen Bestuur benoemd tot Adviserend Algemeen Bestuurslid.

Deze benoeming maakt onderdeel uit van de programma-aanpak ‘Voor de volgende generatie’ en de ambitie om de verbinding met en aantrekkelijkheid van LTO Noord voor jonge boeren en tuinders te versterken.

Dit voorjaar heeft het Algemeen Bestuur besloten om een jongerenadviseur te benoemen. Als LTO Noord werken we aan een toekomstbestendige sector. We vinden het belangrijk dat de stemmen van alle generaties gehoord worden in de belangenbehartiging. Het versterken van de verbinding met de ondernemers van de toekomst, jonge boeren en tuinders, is dan ook nodig.

Om de verjongingsslag in alle gelederen door te trekken is er een nieuwe rol in het leven geroepen. Per in 1 september vervult Anouk Veldscholten de functie van jongerenadviseur in het Algemeen bestuur van LTO Noord. Dit betekent dat ze mee vergadert met het Algemeen Bestuur, en op alle agendapunten kan ‘bewaken’ wat de impact van een bepaalde beslissing in LTO Noord-verband is, op de ondernemers van de toekomst. Anouk is geen onbekende in het agrarische landschap. Anouk (30) is melkveehoudster in Denekamp en werkt daarnaast als grondstoffenhandelaar bij ForFarmers. Ook heeft ze de LTO Talentenacademie voltooid.

“Hoe minder boeren er in Nederland zijn, des te meer politieke issues we relatief gezien op ons bord krijgen. Als boer besteed je nou eenmaal gemiddeld genomen geen dag in de week aan communicatie of belangenbehartiging voor je eigen bedrijf of producten. Dat maakt de noodzaak van een belangenbehartiger als LTO Noord des te groter. Zeker als we voor de volgende generaties een florerende agrarische sector willen behouden, is nu de stem van jongeren zeer van belang.” aldus Anouk Veldscholten.