landschap

Boeren en tuinders spreken zich uit in eigen troonrede

Boeren en tuinders presenteerden afgelopen weekend de Land- en Tuinbouw Troonrede 2020. In deze troonrede spreken ze zich uit over hun toekomst, wat ze van de politiek verlangen en wat de samenleving van hen mag verwachten: een uitgestoken hand om samen te werken aan een vitale en duurzame agrarische sector.

De agrarische sector stond het afgelopen jaar in het middelpunt van de aandacht van de Nederlandse samenleving. De aandacht ging vaak uit naar de bedreigingen voor het voortbestaan van de Nederlandse land- en tuinbouw. En terecht.

Maar de sector bruist ook van de energie voor een invulling van de toekomst die boeren en tuinders perspectief biedt. Daarvoor is steun van de politiek en de samenleving nodig. In de Troonrede doet de agrarische sector die oproep.

Voor ons land
We ondernemen voor ons allemaal. Voor de zekerheid van voedsel op ons bord en groen in ons leven. En voor onze omgeving. Nederland is een dichtbevolkte, maar vruchtbare delta waar we zuinig op moeten zijn.

Als hoeders van het landelijk gebied leveren we daar graag een bijdrage aan. Veel oplossingen voor ons land beginnen bij boeren en tuinders. 

De afgelopen weken deelde ondernemers hun verhaal via social aandacht met #vooronsland. De mooiste posts zijn verzameld op www.vooronsland.nl . De Troonrede bouwt daarop voort in de aanloop naar Prinsjesdag.

Lees hier de troonrede