Nieuwe sectorale leden in ledenraad

De nieuwe sectorale leden die zijn benoemd in de ledenraad van LTO Noord zijn Carla Dekker-de Wit, Bouke Meijer, Yvonne Verhorst, Elles Zuurbier, Rob van Haaster, Chris de Jong, Stefan Rozendaal en Mariska Timmerman-Bosman.

Dekker-de Wit en Meijer zijn benoemd namens Melkveehouderij, Verhorst namens Akkerbouw, Zuurbier namens Vollegrondsgroenteteelt, Van Haaster namens Bollenteelt, De Jong namens Varkenshouderij, Rozendaal namens Paardenhouderij en Timmerman-Bosman namens Kalverhouderij. 

Samen met zijn broer heeft Rob van Haaster een bloembollen en bolbloemenbedrijf in Vijfhuizen. ‘We telen veel in een stedelijk gebied. Dat biedt kansen, maar heeft zeker ook uitdagingen’, zegt hij. Zeker als het bedrijf opvolging heeft, is het volgens Van Haaster van groot belang dat er toekomst blijft om te ondernemen voor de volgende generatie. ‘Omdat iedere sector net iets anders in elkaar steekt, wil ik de bloembollensector hierin graag vertegenwoordigen.’ 

Chris de Jong heeft samen met zijn broer en zonen verschillende bedrijven met vleeskalveren, zeugen en melkgeiten. Deze zijn gelegen in Gelderland, Flevoland en Overijssel. De Jong was in het verleden lid van de LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij en wil vanuit zijn nieuwe positie meedenken over de invulling van LTO Noord.

Toenemende polarisatie
‘Door de toenemende polarisatie binnen onze sector heb ik gemeend mij beschikbaar te moeten stellen voor de ledenraad van LTO Noord. LTO is een organisatie die in de haarvaten van onze samenleving aanwezig is, die van onderop probeert met argumenten de discussies te voeren. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.’ 
Bouke Meijer is melkveehouder in Witteveen. Zijn interesse ligt bij de bodem. ‘Hoe kunnen wij ons bodemleven zo vertroetelen dat het in de verre toekomst nog een krachtig verdienmodel mag blijven voor onze bedrijven?’, vraagt hij.

‘LTO Noord vervult een belangrijke positie in het behartigen van de belangen van alle agrarische ondernemers die Nederland rijk is. Het verdedigen van deze belangen is een eervolle taak die vraagt om een brede mate aan kennis die verder reikt dan de agrarische sector alleen’, zegt Stefan Rozendaal van I&S Sporthorses. ‘Mede daarom draag ik graag mijn kennis bij aan de ledenraad van LTO Noord.’

Samen met haar man heeft Carla Dekker een melkveebedrijf in Zeewolde. Haar bedrijf doet al 21 jaar mee met het project Koeien en Kansen. Dekker kijkt uit naar de discussies met de andere raadsleden en hoopt bij te kunnen dragen aan een LTO Noord dat communicatief sterk is, zowel naar de achterban als naar buiten. 

Iets betekenen voor de vereniging
‘We vinden dat onze belangen moeten worden vertegenwoordigd in Nederland en in de EU. Voor ons was en is LTO nog de meest voor de hand liggende keuze. Bovendien ben ik geen type dat passief lid wil of kan zijn, ik wil iets betekenen voor de verenigingen waar ik lid van ben. Dat valt niet mee, want mijn mening hoeft niet de mening van een ander te zijn, dit is een zoektocht’, aldus Dekker.

Mariska Timmerman-Bosman is mede-eigenaar van een vleeskalverhouderij en bestuurslid van de LTO-vakgroep Kalverhouderij. ‘Nu ik een jaar actief ben als bestuurslid binnen de vakgroep heb ik nog meer het belang van belangenbehartiging ondervonden. De roerige tijden die nu spelen, maken dit gevoel alleen maar sterker.’ Timmerman-Bosman vindt het belangrijk dat er zowel een landelijke als regionale overkoepelende organisatie binnen de sectoren is, om zo de krachten te bundelen. ‘Samen sta je sterker dan alleen.’

Alle sectoren in LTO Noord
Elles Zuurbier heeft een bedrijf in Wognum samen met haar man en zwager. Hier verbouwen zij pootaardappelen en bewaarkool. ‘Samen staan we sterk en samen kunnen we iets bereiken. Alle sectoren worden vertegenwoordigd door LTO en ik vind het geweldig dat ik als ledenraadslid van LTO Noord de agrarische sector kan vertegenwoordigen.’ Zuurbier heeft ook een bestuursfunctie bij LTO Noord West-Friesland, waar ze zich focust op de pr en het imago van LTO.

Yvonne Verhorst heeft samen met haar man een veehouderij- en akkerbouw bedrijf in Westmaas. Daarnaast behartigt ze in de afdeling De Hoeksche Waard de portefeuilles Markt en Maatschappij en Vrouw en Bedrijf. Verhorst: ‘LTO Noord is een organisatie die zich inzet voor de belangen van de leden in verschillende sectoren. Daarom zet ik me graag in voor de ledenraad.’

 

Bron: Nieuwe Oogst