Landschap Utrecht Zuid-Holland

Update: Benoeming nieuwe voorzitter LTO Nederland aanstaande

Op dinsdag 10 november zal de Ledenraad van LTO Nederland stemmen over de benoeming van een nieuwe voorzitter. De selectie- en begeleidingscommissie vanuit Bestuur en Ledenraad hebben de gesprekken met kandidaten afgerond. Er is met diverse inspirerende kandidaten gesproken. Uiteindelijk heeft dat geleid tot één voordracht die volgens de commissie het beste past bij het profiel dat op basis van de ledenconsultatie van juni tot stand is gekomen.

Verbinder
De achterban van LTO Nederland sprak zich in de ledenconsultatie uit over de kennis en ervaring, competenties en karaktereigenschappen die zij belangrijk vinden in een nieuwe voorzitter. Leden zoeken een verbindende persoonlijkheid die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld, iemand met hart voor de zaak die zich assertief inzet voor een toekomstbestendige sector. Een goed netwerk is daarbij cruciaal.

Procedure
De sollicitatieprocedure werd op 17 juli geopend. In september en begin oktober vonden er vervolgens vertrouwelijke gesprekken plaats tussen de geselecteerde kandidaten en de vertrouwenscommissie. Die gesprekken waren leerzaam – er kwam een grote verscheidenheid aan ideeën aan de orde. Uiteindelijk is in afstemming tussen selectie- en begeleidingscommissie een voordracht tot stand gekomen, die nu wordt afgerond op weg naar de Ledenraad die beslist.

Tot uiteindelijke benoeming door de Ledenraad doet LTO Nederland, om de vertrouwelijkheid van het proces en de kandidaten te beschermen, geen uitspraken over sollicitanten of de voordracht.

Media die meer willen weten over de gang van zaken ná de verwachte benoeming op 10 november kunnen contact opnemen via www.lto.nl/pers.

 


Bron: LTO Nederland