Algemeen

‘Afdeling belangrijk voor leden’

De resultaten van het eerste deel van het ledenonderzoek van LTO Noord dit jaar zijn bekend. Het blijkt dat vooral de contacten met bestuurders, medewerkers en adviseurs en de informatievoorziening naar leden goed worden gewaardeerd.

LTO Noord scoort gemiddeld een 7,6 op de contactmomenten die leden hebben met (afdelings)bestuurders, medewerkers en adviseurs van LTO Noord. Ook op de informatievoorziening krijgt de vereniging gemiddeld een 7,6 van haar leden.

‘Met name Nieuwe Oogst en de ledencommunicatie via de digitale nieuwsbrieven en de website van LTO Noord worden goed gewaardeerd’, weet Fije Visscher, lid van het algemeen bestuur van LTO Noord. Leden geven LTO Noord gemiddeld een 6,3 als het gaat om de algemene tevredenheid. ‘Dat is voldoende, maar kan zeker beter’, benadrukt Visscher.

Uit het onderzoek blijkt dat leden veel waardering hebben voor de lokale en regionale afdelingen. ‘Met name lokale afdelingen hebben een hele belangrijke rol in de verbinding met leden’, zegt de bestuurder.

‘De lokale afdelingen zijn het visitekaartje van LTO Noord, zij staan dichtbij onze leden. Daar moeten wij aandacht voor houden. Wat je ziet bij afdelingen die goed presteren, is dat de betrokkenheid en tevredenheid van leden toeneemt. Ook is er op lokaal niveau meer interactie. Dat is belangrijk voor de input die wij nodig hebben in de belangenbehartiging.’

Nieuwe koers
Belangenbehartiging blijft de belangrijkste reden om lid te zijn van LTO Noord. Aan de andere kant hebben leden meer behoefte aan concrete resultaten en de zichtbaarheid en transparantie daarvan. Ook verwachten leden een proactieve houding van LTO Noord. ‘Hoe wij daar invulling aan gaan geven? Als we kijken naar de nieuwe koers van LTO Noord en de campagne ‘Voor ons allemaal’ die daar een onderdeel van is, geven we gehoor aan de vraag van onze leden.’

‘Met deze nieuwe koers en campagne nemen wij een leidende rol, een gidsrol. We streven naar een gelijk speelveld voor onze sector en willen een goed verdienmodel faciliteren. Ook zetten wij veel energie op een goed toekomstperspectief voor de agrarische bedrijven.’ Het contact met de achterban blijft een speerpunt van LTO Noord, stelt Visscher. ‘De lokale afdelingen, regio’s en ook de sectoren zijn onmisbaar daarin.’

Het tweede deel van het ledenonderzoek gaat dit najaar van start. Leden worden per mail uitgenodigd. ‘Doe mee als je wordt uitgenodigd. Zo kan LTO Noord nog beter aansluiten op de behoeften van haar leden.’

 


Bron: Nieuwe Oogst