Landschap

Doe mee aan het ledentevredenheidsonderzoek

Het tweede deel van het ledentevredenheidsonderzoek is deze week gestart.

Heb je een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek? Vertel ons dan wat je verwacht van LTO Noord en hoe tevreden je bent. De resultaten van het onderzoek geven LTO Noord inzicht in wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Het helpt ons de kwaliteit van onze dienstverlening gericht te verbeteren.

Jouw mening telt 
Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord: ‘Wij vinden het belangrijk dat onze leden zich thuis voelen bij ons. Als ondernemersvereniging zoeken we proactief onze leden op. Wij luisteren naar de wensen van onze leden, dat drijft en motiveert ons elke dag opnieuw. Wij zijn dan ook continu bezig om de kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening te verbeteren. Om dit gericht en goed te kunnen doen, horen wij graag jouw mening over ons werk.

Ontvang je de uitnodiging? Doe mee!
Het tweede deel van het ledentevredenheidsonderzoek gaat deze week van start. Leden worden hiervoor per mail uitgenodigd. Dus ontvang je een uitnodiging, doe mee!

Wat doet LTO Noord met de resultaten?
Wij zijn ontzettend blij met de respons op de ledentevredenheidsonderzoeken. Het rapportcijfer dat onze leden ons afgelopen voorjaar gemiddeld gaven is een voldoende (6,3),maar geeft zeker ruimte voor verbetering. Het helpt ons om te zien wat goed gaat en waar we kunnen verbeteren. 

Belangenbehartiging blijft de belangrijkste reden om lid te zijn van LTO Noord. Aan de andere kant hebben leden ook meer behoefte aan concrete resultaten en de zichtbaarheid en transparantie daarvan. Ook verwachten zij een proactieve houding van LTO Noord. Dirk Bruins: ‘Met de nieuwe koers van LTO Noord en de campagne 'Voor ons allemaal' die daar een onderdeel van is, geven we gehoor aan de vraag van onze leden. Het ledenonderzoek, waarin leden aangeven wat zij aan verbeterpunten zien voor LTO Noord, is leidend geweest bij de totstandkoming van de strategische visie.’

Daarnaast breiden we het aantal ledenraadplegingen uit, stellen we een ledenpanel in dat als klankbord kan dienen voor onze bestuurders en voeren wij de snelheid en kwaliteit van de communicatie over onze inzet en resultaten op. Denk hierbij aan  de opzet van de whatsapp-groepen of de kwartaalupdates (Oogst van West/Noord/Oost) vol met resultaten uit eigen regio.

Bekijk ook het artikel uit de Nieuwe Oogst over de resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek.

Over het onderzoek
Het ledentevredenheidsonderzoek herhaalt LTO Noord jaarlijks om te kunnen volgen of de stappen die LTO Noord zet tot meer tevredenheid leiden. Net als in 2019 voert LTO Noord ook in 2020 op twee momenten in het jaar het ledentevredenheidsonderzoek uit. Deze week ontvangt de helft van onze leden een e-mail met de link naar de vragenlijst. De leden zijn via een steekproef uit het ledenbestand geselecteerd. In mei nodigde LTO Noord de eerste helft van de leden al uit. Volgend jaar wordt het onderzoek herhaald, om zo met regelmaat te horen wat onze leden van LTO Noord verwachten en hoe tevreden zij zijn.

Heb je vragen over het onderzoek, kijk op www.ltonoord.nl/ledentevredenheidsonderzoek, of neem contact op met ons informatiecentrum. Bereikbaar via: info@ltonoord.nl of bel: 088 – 888 66 66.