Nertsenhouders hopen op duidelijkheid toekomst

Vandaag is het voorstel Wijziging Wet Verbod Pelsdierhouderij, dat de vroegere einddatum van de nertsenhouderij regelt, naar de Tweede Kamer gestuurd. Nertsenhouders hopen op snelle duidelijkheid over hun toekomst ná de nertsenhouderij. De binnenkort verwachte regeling voor de nadeelcompensatie is daarbij van groot belang.

De afgelopen maanden hebben een gigantische impact gehad op de nertsenhouders en hun families. Zorgen over de eigen gezondheid, die van de omgeving en die van de bedrijfsvoering tegen een achtergrond van politieke polarisatie. Op basis van wetenschappelijk advies is door de overheid besloten tot een vroegtijdige beëindiging van de nertsenhouderij, in maart 2021 in plaats van januari 2024.

De betrokken gezinnen maken zich grote zorgen over hun toekomst – hoe kan men na de nertsenhouderij verder, met het bedrijf en daarmee voorzien in het levensonderhoud? Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verbod Pelsdierhouderij dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd biedt die duidelijkheid nog niet. De regeling voor nadeelcompensatie wordt echter op korte termijn verwacht – en zal meer duidelijkheid moeten scheppen.

Wijziging einddatum nertsenhouderij
Het wetsvoorstel past alleen de einddatum van het houden van nertsen aan. De koppeling met het stikstofdossier, die in de versie van de wet zat die voor goedkeuring naar de Europese Commissie was gestuurd, maakt er geen deel meer van uit. Dat past bij het oorspronkelijke doel van de wet waar de Hoge Raad in 2016 uitspraak over deed. Doel van die wet is het “houden, doden of doen doden van pelsdieren te verbieden”. Inzet van LTO Nederland en NFE was de laatste maanden steeds dat nertsenhouders zelf kunnen beschikken over de hun vergunde stikstofruimte om zo om te kunnen schakelen naar een ander soort bedrijfsvoering als zij dat willen. Met het aangepaste wetsvoorstel dat vandaag naar de Kamer is gestuurd wordt daar inderdaad niet aan getornd.

Eerlijke compensatie
Het kwam eerder dit jaar hard aan bij nertsenhouders dat zij hun bedrijven al binnen enkele maanden moeten stoppen. Compensatie is niet alleen wettelijk vereist, het is ook een kwestie van ‘fatsoenlijke menselijke maat’ in een zeer gepolariseerd dossier. Het gaat om veelal gezinsbedrijven met grote vragen over de toekomst van hun onderneming en familie. Er is dus grote behoefte aan duidelijkheid over het pad naar een andere bedrijfsvoering. Een faire nadeelcompensatie is hier een belangrijk middel voor. Er wordt binnenkort meer duidelijkheid verwacht.

 


Bron: LTO Nederland