bodem

Persoonlijk advies voor duurzaam ondernemen op jouw bedrijf

De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door ondernemerszin en innovatiekracht. Boeren en tuinders maken al flinke stappen naar duurzaam en klimaatbestendig ondernemen. Minister Schouten wil innovatie verder stimuleren en het voor ondernemers gemakkelijker maken actuele inzichten te krijgen over mogelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering.

Sinds 30 november is het voor boeren en tuinders mogelijk om een kennisvoucher ter waarde van €1.500,- aan te vragen op de website van RVO. Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kun je een voucher aanvragen. De kennisvoucher maakt het voor boeren en tuinders nog makkelijker om een onafhankelijk adviseur in de arm te nemen zodat de nieuwste kennis en ervaring nog sneller op het boerenerf terecht komt. Het is mogelijk om hier individueel of in groepsverband gebruik te maken. Je kunt een voucher aanvragen van 30 november tot en met 28 februari 2021.

LTO Noord ondersteunt de regeling
Adviseurs hebben een belangrijke rol op het boerenerf. Boeren en tuinders vertrouwen adviseurs die helpen de grote hoeveelheid informatie te vertalen in praktische en economische haalbare perspectieven voor het eigen bedrijf. Het sluit aan bij de visie van LTO Noord; geen dromerig toekomstbeeld, maar een realistische innovatieve toekomst met een goed verdienmodel en toekomstperspectief voor volgende generaties.

Waar kan ik advies over krijgen? 
Er zijn meerdere onderwerpen waar advies voor aangevraagd kan worden, waaronder: duurzaam bodembeheer, aanpakken van emissieverliezen, precisielandbouw of bedrijfsovername. Zie voor de totale lijst met onderwerpen de website van RVO.

Waar kan ik een voucher verzilveren?
Vouchers kunnen worden verzilverd bij geregistreerde (BAS) adviseurs. In Nederland vindt deze registratie plaats door de Vereniging Agrarisch Bedrijfsadviseurs. Op de site kunt u een de aangesloten adviseurs vinden. Nog dagelijks worden er nieuwe adviseurs ingeschreven. Vraag ook bij jouw eigen adviseur(s) of zij zich hebben ingeschreven bij de VAB

Kijk voor meer informatie op:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/advies-en-cursus-voor-agrari%C3%ABrs