LTO Nederland presenteert jaarverslag 2020 ‘Samen door de storm’

LTO Nederland zet zich in het belang van haar leden ieder jaar op veel verschillende thema’s, dossier en onderwerpen in.

Om terug te blikken op afgelopen jaar presenteert LTO Nederland het online jaarverslag 2020 ‘Samen door de storm’. Daarin delen we enkele resultaten welke afgelopen jaar zoal zijn behaald samen met de werkgeversorganisaties, collega-belangenbehartigers uit de land- en tuinbouw en vele en andere partijen. 

Zo hebben we ons afgelopen jaar volop ingezet om een werkbaar Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming te krijgen, waardoor we ook in 2030 koploper blijven in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Daarnaast leverden we inbreng voor verschillende debatten, rondetafelgesprekken en wetsvoorstellen, zoals bijvoorbeeld voor de Stikstofwet. Ook waren we nauw betrokken bij de ontwikkeling van sociaaleconomisch beleid zoals de uitwerking van het pensioenstelsel.

Lees hier het hele jaarverslag.

Bron: LTO Nederland