Materieel enquête

Om inzicht te krijgen in de emissies van het Nederlandse machinepark van de grond-, weg en waterbouw-, loonwerk- en agrarische sector heeft TNO een materieel enquête opgesteld.

Daarmee wordt in kaart gebracht welke machines gebruikt worden, hoe deze ingezet worden en wat de verwachte uitstoot is. De enquête is vrijwillig in te vullen. 

De agrarische sector heeft in het door de politiek gesloten Klimaatakkoord geen specifieke doelen en afspraken gemaakt voor verlaging van emissies door het gebruik van machines.

LTO Nederland heeft voor elkaar gekregen dat er specifiek aandacht komt voor een beter inzicht in de bijdrage die de agrarische sector levert aan de Nederlandse energietransitie. Innovatie, beleidsruimte en stimulering horen hier nadrukkelijk bij. LTO Nederland ziet kansen voor de agrarische sector door een verdere inrichting van subsidiemogelijkheden bij aanschaf van nieuw materieel. Bijvoorbeeld elektrische werktuigen, werktuigen op (deels) groene brandstoffen of emissie verlagende toevoegingen aan brandstoffen. Uitgangspunt van LTO Nederland is dat alleen met positieve prikkels een verlaging van emissies gerealiseerd kan worden.

Deze vrijwillig in te vullen enquête wordt uitgevoerd door TNO, wordt gefinancierd door de Rijksoverheid en is uitgezet bij de leden van 22 brancheorganisaties.

Enquête invullen
De enquête is in te vullen via dit bestand . Vervolgens is het zaak om per mobiele machine juiste gegevens verzamelen voor alle machines op het bedrijf. Van belang is vooral het type, vermogen, bouwjaar, urenstand, emissieklasse, aantal draaiuren per jaar en brandstofverbruik per uur. Dit laatste zal vaak een schatting zijn, tenzij het brandstofverbruik per machine wordt bijgehouden.

Na het invullen kan het bestand anoniem ingeleverd worden bij TNO, die het gebruiken om een totaaloverzicht van het mobiele machinepark van Nederland te maken. Na het invullen is er voor eigen inzicht nog een machinelijst die u bijvoorbeeld ook kunt gebruiken voor het aanvragen van een kenteken. Daarnaast krijgt u een overzicht van de milieuprestaties van het eigen machinepark.

Wij verzoeken u de enquête uiterlijk 3 maart via deze link in te sturen.

Let op: bij het uploaden wordt weliswaar gevraagd om een naam en emailadres, maar deze worden niet gecontroleerd. U kunt dus gewoon een verzonnen naam en emailadres invullen (bijvoorbeeld “naam”, “email@email.com”). Als u al ingelogd bent met uw eigen Dropbox account, log dan eerst even uit om alsnog anoniem uw bestand te uploaden.

Alleen TNO heeft toegang tot de bestanden.


Bron: LTO Nederland