Kantoren en locaties

              

Hoofdkantoor LTO Noord Zwolle
Bezoekadres: 
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle
Postadres:
Postbus 240, 8000 AE Zwolle
T. 088 – 888 66 66

Overig
KvK nummer: 8130650
BTW nummer:8138.34.569.B.01  

 

Regiokantoor LTO Noord Drachten
Bezoekadres:   Lavendelheide 9, 9202 PD, Drachten
Postadres:        Postbus 186, 9200 AD Drachten 

Regiokantoor LTO Noord Zoetermeer
Bezoekadres:   Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
Postadres:        Postbus 240, 8000 AE Zwolle