1. Projecten LTO Noord

  Projecten LTO Noord ontwikkelt, leidt en begeleidt op zakelijke basis groepsgerichte activiteiten en projecten die gericht zijn op verbetering, versterking en vernieuwing van het landelijke gebied. Projecten LTO Noord wil zo agrariërs en andere plattelandsondernemers ondersteunen een duurzame positie in de markt én in de maatschappij te verwerven en te behouden.

  Website Projecten LTO Noord
 2. LTO Ledenvoordeel

  Financieel en materieel voordeel voor leden van LTO Noord staat bij LTO Ledenvoordeel voorop. Door te profiteren van collectieve inkoop kunt u een aantrekkelijke besparing realiseren. LTO Ledenvoordeel is onder andere actief op het gebied van energie (gas en elektriciteit), vaste- en mobiele telefonie, verzekeringen, brandstof en afvalinzameling. Door gebruik te maken van de producten en diensten van LTO Ledenvoordeel kunnen leden een voordeel behalen dat hoger is dan de contributiebijdrage.

  Website LTO Ledenvoordeel
 3. GVK Adure Advocaten

  Boeren en tuinders worden steeds vaker geconfronteerd met juridische haken en ogen aan de bedrijfsvoering. Voor juridisch advies of het voeren van procedures bij de rechtbank en het gerechtshof (onder andere op het gebied van bestuursrecht, civiel recht en strafrecht), kunt u terecht bij het in agrarisch recht gespecialiseerde advocatenkantoor GVK Adure Advocaten. De advocaten treden voornamelijk op voor boeren en tuinders en werken vanuit de respectievelijke LTO Noord kantoren in Zwolle en Drachten alsmede de bezoeklocatie in Bleiswijk. Als lid van LTO Noord ontvangt u 10% korting op het honorarium.

  Website GVK Adure Advocaten
 4. LTO Noord Verzekeringen

  LTO Noord Verzekeringen richt zich op verzekeringen en financiële dienstverlening voor de agrarische sector. Hiervoor zijn speciale producten ontwikkeld, waaronder een agrarisch verzekeringspakket, LTO VerzuimCare, de Agro-AOV, werkmaterieelverzekeringen, zorgverzekeringen en nog veel meer.

  Website LTO Noord Verzekeringen
 5. MKB Adviseurs Food & Agri

  Of het nu gaat over de opvolging van uw bedrijf, een belangrijke keuze of een uitdaging waar u voor staat, bij de agrarische adviseurs van MKB Adviseurs Food & Agri (voorheen LTO Noord Advies) bent u altijd aan het juiste adres. Dus heeft u vragen over financiering, subsidies, energieadvies, bedrijfsopvolging, mediation, bedrijfsplannen, of welke ondernemersvraag dan ook? Er is altijd een adviseur die u bij kan staan. Als lid van LTO Noord ontvangt u ook nog eens 10% korting.

  Website MKB Adviseurs Agri & Food
 6. LTO Energie

  LTO Energie is actief met verduurzaming van energie in de agrarische sector. Veel agrarische ondernemers zoeken op het gebied van duurzame energie naar professionele, betaalbare hulp. Deze hulp biedt LTO Energie; denk aan de keuze voor energiebesparende maatregelen, aankoop van zonnepanelen of inkoop van duurzame energie. LTO Energie wil het gemakkelijk maken door dit alles onder één dak aan te bieden. Vrijblijvend en zonder winststreven.

  Meer over LTO Energie
 7. LTO Noord Fondsen

  Financiële bijdragen aan innovatieprojecten ten behoeve van de Land en Tuinbouw zijn mogelijk uit de LTO Noord Fondsen. De LTO Noord Fondsen, Stichting Steunfonds LTO Noord en Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw richten zich op vijf resultaatgebieden. Initiatiefnemers van projecten, die impulsen geven aan vooral de positie versterking van boeren en tuinders in de markt, aan duurzame ontwikkeling van het platteland en aan een duurzame bedrijfsvoering kunnen een aanvraag voor een bijdrage indienen bij het secretariaat van LTO Noord Fondsen.

  Meer over LTO Noord Fondsen