Programma's en Projecten blijft doorwerken aan praktische oplossingen voor boeren en tuinders

LTO Noord presenteert op 28 september de strategische visie LTO Noord 2025. Daarmee profileert LTO Noord zich als de toekomstgerichte landbouworganisatie, die wil zorgen dat er ruimte blijft voor het ondernemerschap en vakmanschap van boeren en tuinders. De praktijk van het boerenerf en de kas moet doorklinken in het beleid, zodat oplossingen niet voor maar met onze boeren en tuinders bedacht en uitgevoerd worden. Verenigde kracht is daarvoor de sleutel; daarom zijn Projecten LTO Noord en de vereniging LTO Noord per 1 januari 2020 één organisatie. Als team Programma’s en Projecten blijven we onverminderd doorwerken aan praktisch resultaten voor boeren en tuinders. In gesprek met manager Programma’s en Projecten, Gerbert van der Wal.

Gerbert van der Wal: “Samengaan van twee organisaties is nooit een doel op zich, net zomin als het uitvoeren van projecten of programma’s dat zijn. In de kern gaat het ons om de juiste dingen doen voor agrarische ondernemers, op een manier waarop zij als ondernemer ook in de toekomst een gezonde en goede boterham kunnen verdienen. We werken samen met boeren en tuinders aan oplossingen voor onder meer droogte, energieopwekking en emissiereductie op een manier die recht doet aan ondernemerschap én natuur. En werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst, in nauwe samenwerking met partijen uit het onderwijs”.

Investeren in de lange termijn via meerjarige programma’s
“We doen geen projecten als boeren en tuinders er niet op zitten te wachten. We doen geen projecten als boeren en tuinders niet mee willen denken en investeren. Integendeel. En als we dan in projecten goede oplossingen realiseren, dan gunnen we dat alle boeren en tuinders: we willen ook zorgen voor verankering in beleid en lobby. Zo klinkt de stem van de boer door aan alle tafels. Door op een aantal speerpunten meerjarige programma’s te ontwikkelen, doen we zelf wat we ook van de politiek verwachten: investeren in de lange termijn in plaats van in dagkoersen.”

“Wat anders wordt, is dat we scherper gaan kiezen. We zijn een ondernemersvereniging en dus klinken ondernemerschap en vakmanschap sterk door in wat we doen. En omdat we een vereniging van boeren en tuinders zijn, zoeken we onze leden nog actiever op. Zo horen we wat er speelt en nodig is om op basis van die behoeften activiteiten te ontwikkelen en resultaten te boeken.”

“Onze projecten staan open voor alle boeren en tuinders, dus ook voor potentiële leden. Door onze resultaten willen we laten zien dat we een toekomstgerichte, verbindende en praktische belangenbehartiger zijn!”