Stemmen op genomineerde Bufferstroken 2.0

Ons project Bufferstroken 2.0 is genomineerd voor de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor Ruimtelijk Kwaliteit (GPRK), collega Michaela van Leeuwen was betrokken bij dit project. In december wordt de winnaar bekend gemaakt door een jury, maar daarnaast is er ook een publieksprijs! Jij stemt toch ook voor bufferstroken 2.0?

Bufferstroken 2.0 zijn stroken langs watergangen bestaande uit (noten)bomen- en struiken en verminderen onder andere de emissie naar oppervlaktewater. De stroken leveren enerzijds een neveninkomst op voor de agrarisch ondernemer, maar draagt daarnaast bij aan CO2-vastlegging, klimaatadaptie en draagt bij aan een betere waterkwaliteit door het verminderen van emissie naar oppervlaktewater.

Gedurende het project Bufferstroken 2.0 zijn bij drie agrarische ondernemers bufferstroken aangelegd. Door kennisverspreiding en het organiseren van demonstratiebijeenkomst inspireren de aangelegde bufferstroken 2.0 ook andere agrariërs.

GPRK
Een vakkundige jury onder leiding van Jan Terlouw bepaalt in december wie van de 20 genomineerden de Gelderse prijs voor Ruimtelijk kwaliteit wint ter waarde van 10.000 euro. Er is tevens een publieksprijs. Jij stemt toch ook voor bufferstroken 2.0? Breng je stem op via deze link.

Meer informatie
Het project Bufferstroken 2.0 is afgerond, maar in Gelderland loopt momenteel het project Natuurinclusief met noten. Meer informatie over dat project? Of weten wat er georganiseerd wordt op het gebied van noten- en bomenteelt? Neem dan contact op met Michaela van Leeuwen door te mailen naar mavleeuwen@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.