Voordelen Schoon Erf Schoon Water

In Groningen (in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen melkveehouders en akkerbouwers en loonwerkers gebruik maken van de voordelen van het project Schoon Erf, Schoon Water. Wat kun je doen om erfafspoeling te voorkomen en hoeveel kost dat?

Projectleider Tjeerd Hoekstra en deelnemers vertellen over het project en de aanpak in onderstaand filmpje.