Maatregelen treffen met subsidie Landbouwportaal Noord-Holland

Het succesvolle Landbouwportaal Noord-Holland stelt weer subsidie beschikbaar om maatregelen die de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, toegankelijker te maken voor agrarisch ondernemers. ‘Laagdrempeligheid is het sleutelwoord’, zegt projectleider Peter Baltus van LTO Noord.

Melkveehouder Rens Kooijman uit Schellinkhout was een van de 1.350 boeren en tuinders in Noord-Holland die zich de afgelopen twee jaar meldden bij het landbouwportaal. Met financiële steun uit het potje realiseerde hij een grotere mestopslag. Hij stortte vorige week beton om de laatste wand van zijn nieuwe vaste mestopslag te maken.

Landbouwportaal Noord-Holland helpt agrarisch ondernemers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken op het gebied van bodem- en waterkwaliteit. Het portaal is ontstaan doordat verschillende organisaties de koppen bij elkaar staken: LTO Noord, de agrarische collectieven, de provincie en de waterbeheerders in Noord-Holland. Waarom is het portaal zo succesvol? ‘Een deel van de verklaring van het succes is de laagdrempeligheid. Dat geldt niet alleen voor de website, maar ook voor de daaraan gekoppelde helpdesk die we vanuit LTO bemensen’, stelt Baltus.

Gratis advies van coach
Hij is bij Landbouwportaal Noord-Holland projectleider voor het onderdeel erfafspoeling nutriënten. ‘Daarnaast voorzien ook de coaches in een behoefte. Ze werken onafhankelijk en geven nuttige tips aan de ondernemers bij wie ze op het erf komen.’ De gekozen aanpak valt in goede aarde bij boeren en tuinders, zegt ook Diana van Soest, projectleider van het landbouwportaal en werkzaam bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. ‘We zagen hoe in Friesland een digitale aanpak rond erfafspoeling succesvol was. Dat voorbeeld hebben we uitgewerkt tot het landbouwportaal.’

Op de website kunnen ondernemers informatie vinden over maatregelen op het terrein van waterbewust ondernemen. Verder kunnen ze zich melden voor een gratis bezoek van een coach die advies op maat geeft. ‘Ook het indienen van een subsidieaanvraag verloopt via het landbouwportaal’, zegt Van Soest.

Duurzaam werken
Kooijman meldde zich bij het landbouwportaal, omdat hij duurzaam wil werken. ‘Als boeren hebben we veel met water te maken. Door bepaalde bedrijfsaanpassingen kunnen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit’, zegt hij. ‘Het landbouwportaal heeft me ondersteund om een aantal investeringen naar voren te halen. Het bezoek van een coach leverde op dat we met een aantal aanpassingen de erfafspoeling van vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater zouden kunnen stoppen. Ook de vernieuwing van de mestopslag draagt daaraan bij.’

Meer informatie
Op de website van Landbouwportaal Noord-Holland staat alle informatie over de maatregelen en subsidiemogelijkheden. Eventueel kun je ook contact op nemen met LTO-projectleider Peter Baltus.