Digitale bustoer door Groningen

In anderhalf uur een rondje Groningen doen en een kijkje nemen bij zes projecten vanuit het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). Over de weg is dat, voorzichtig uitgedrukt, een uitdaging. Digitaal is het een eitje. Maar de gesprekken in de bus worden node gemist.

De inzet is om bestuurders en medewerkers van provincie en waterschappen tijdens de digitale busreis mee te nemen in wat er speelt, leeft, goed loopt en knelt DAW-projecten en de deelnemers. ‘Wat mij opvalt: alle boeren zijn gemotiveerd om maatregelen te nemen’, zegt de Groningse gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) direct na afloop. ‘Ik zie ook dat financiering en perspectief, dus zekerheid dat je een investering voor de lange termijn doet, hobbels zijn. Hoe zouden wij hierin nog beter kunnen ondersteunen? Daar zou ik graag eens een aparte bijeenkomst voor plannen’, vervolgt Homan.

Regiobestuurder Henk Smith van LTO Noord regio Noord laat er geen gras over groeien: ‘Die uitnodiging steken we in onze zak. Dat gaan we samen met ons DAW-team in regio Noord voorbereiden.’ 

DAW Waterkaravaan
De digitale busrit met de waterkaravaan komt uit de koker van ditzelfde team, waarin LTO Noord en Kadaster samen optrekken. Onder de naam DAW Waterkaravaan kunnen boeren en bestuurders met een bus een kijkje nemen bij diverse projecten en ervaringen horen van collega’s. Omdat dit er door de coronamaatregelen nu niet in zit, is er in Groningen gekozen voor een online-Waterkaravaan via videobellen. Met bijna veertig ‘inzittenden’ als mooie opkomst.

Caroline Schrandt, DAW-regiocoördinator voor Groningen en Noord-Drenthe, begint de tour met een korte toelichting op het DAW. ‘Het is geen doel op zich’, vertelt zij. ‘Het is een instrument vanuit de landbouw om samen met waterschappen en provincies van onderop te werken aan de waterdoelen.’ Dan gaat het om waterkwaliteit met het oog op minder uitspoeling, verlies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, licht Schrandt toe. ‘Maar ook om waterkwantiteit, zoals maatregelen tegen wateroverlast, verdroging en heel nadrukkelijk ook het bedrijfsresultaat voor boeren en tuinders. Denk daarbij aan lagere kosten of hogere opbrengsten.’

Groningen telt zestien DAW-projecten die lopen of in voorbereiding zijn. Langs zes daarvan rijdt de Waterkaravaan. Met filmpjes en extra toelichting door deelnemers en projectleiders wordt een beeld geschetst van de inzet, de praktijkervaringen, het leergeld en de knelpunten voor boeren.

Sceptisch
Akkerbouwer Berend Jansma uit Sellingen zit in de studiegroep Natuurlijke plaagbestrijding van het project Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen. ‘Ik was eerst best sceptisch, want als landbouw werken we al steeds netter. In de studiegroep heb ik geleerd wat er allemaal in gewas- en akkerranden zit aan natuurlijke plaagbestrijding. De afgelopen twee jaar heb ik niks meer gespoten. Het is wel ons inkomen waar we mee bezig zijn. Dus er kleeft ook een risico aan.’ De tour gaat verder langs de projecten Weide en Water, Spaarbodem, Bodemverdichting, Schoon Erf, Schoon Water en Perceelemissie.

De waterschapsbestuurders Annette van Velde (Noorderzijlvest) en Inge Eshuis (Hunze en Aa’s) zijn onder de indruk van wat er gebeurt binnen de projecten. ‘Bij Schoon Erf, Schoon Water en Perceelemissie is de vraag groter dan het aanbod. Dat is jammer. Daar moeten we kijken naar mogelijkheden om meer te kunnen realiseren’, zegt Eshuis. 
Van Velde: ‘Een sterk punt van de DAW-aanpak is dat boeren vanuit bewustwording een intrinsieke motivatie hebben om te werken aan de waterdoelen.’

 

Bron: Nieuwe Oogst