Beregenen

Doe mee met de ledenenquête Beregenen Op Zon

Er liggen mooie kansen om aan de slag te gaan met elektrische beregening. Door diesel te vervangen door stroom, verminderen we niet alleen de belasting van het elektriciteitsnet, maar ook de uitstoot van CO2 en stikstof. Daarom is het concept 'Beregenen Op Zon' ontwikkeld.

Vóórdat het concept ‘Beregenen Op Zon’ breed in de markt wordt gezet, willen we de belangstelling van onze leden in regio Noord polsen. Doe daarom mee met onderstaande enquête.

Veel agrariërs wekken al zonne-energie op en de energie die zij zelf niet nodig hebben voeren zij af via het elektriciteitsnetwerk. Juist in buitengebieden is dat netwerk (nog) niet omvangrijk genoeg om met overcapaciteit om te kunnen gaan, met als gevolg dat het netwerk overbelast raakt. Je kunt jouw zonne-energie ook zélf gebruiken, namelijk door elektrisch te beregenen.  Beregenen doe je immers wanneer de zon veel schijnt, dus in dezelfde periode dat je veel energie opwekt. En dat beregenen steeds belangrijker wordt, dát hebben de afgelopen droge jaren wel aangetoond.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Invullen kan tot en met 28 januari. Alle verkregen data wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Klik hier voor de enquête 

Meer info op www.ltonoord.nl/beregenen-op-zon