Inzaaien wintergerst

Onderzoek naar emissiereductie veenweiden

Bij drie melkveehouders in het westelijk veenweidegebied wordt onderzoek gedaan naar nieuwe gewassen die door de bestaande grasmat kunnen worden gezaaid en de effecten hiervan op emissiereductie.

In het veenweidegebied is nalevering van stikstof uit de grond bovengemiddeld. Het gras groeit sneller en er zit veel onbruikbaar eiwit voor de koeien in. Er treden substantiële verliezen op, die resulteren in de vorming van ammoniak.

Deze week werden met een Optiseeder door loonbedrijf De Vries in Stolwijk wintertarwe en wintergerst doorgezaaid op percelen van de boeren. Deze gewassen leggen de stikstof uit veengrond in een meer bruikbare vorm van eiwit vast.

Betere benutting eiwit 
Ook wordt er gekeken naar gewassen die in het najaar stikstof voor groei nodig hebben. Door inzet in het totale rantsoen zorgt dat voor een betere benutting van het eiwit uit het gewonnen gras.

Sjon de Leeuw, adviseur bij PPP Agro Advies: ‘Met alle beschikbare gegevens en data is de huidige situatie van het bedrijf in kaart gebracht. Zo is onderzocht of het bedrijf juist extra ruwvoer wil winnen of dat het eiwit uit het gewonnen ruwvoer beter kan worden benut. Voor elk bedrijf is een gewas gekozen dat door de bestaande grasmat kan worden gezaaid en in de winter juist stikstof opneemt uit de grond.’

Het onderzoek is een initiatief van LTO Noord en PPP Agro Advies. Over een half jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Bron: Nieuwe Oogst
Foto: Tys Hallema (inzaaien wintergerst op een perceel van Cees Verhagen in Stolwijk)