'Er leeft echt veel in ons gebied'

Twitteraars die Karin Bergmans volgen, zien regelmatig een tweet voorbijkomen over de vlinders en insecten op haar akkerbouwbedrijf in Dronten. Bergmans doet mee aan het project ‘BIMAG’ van LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting. ‘Er leeft zoveel in het agrarisch gebied. Dat wil ik laten zien.’

Bergmans is sinds dit jaar deelnemer aan het project ‘Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden’ (BIMAG). In dit project tellen boeren en tuinders dag- en nachtvlinders en werken zij op die manier mee aan een meerjarig onderzoek naar de insectenstand in landbouwgebieden. Door het zelf uitvoeren van deze metingen wordt het perspectief van de boer meegenomen in biodiversiteitsherstel.

‘Voor dit project was ik op sociale media al begonnen met het plaatsen van foto’s en berichten onder de hashtag #insectenopdeboerderij’, zegt de akkerbouwer. ‘De reden is dat er veel negatieve berichten over onze sector rondgaan. Denk aan discussies over gewasbeschermingsmiddelen. Zo zouden deze middelen het leefgebied van vlinders en insecten behoorlijk negatief beïnvloeden.’
Maar goed nieuws is geen nieuws, weet Bergmans. ‘Daarom moeten wij dat zelf brengen. Ik ben mij gaan verdiepen in vlinders en insecten, de verschillende soorten daarin en welke soorten er op ons gangbare bedrijf voorkomen. Zo zag ik laatst de zeldzame microvlinder morgenroodbladroller. Dat deel ik dan op sociale media, onder andere met natuurfotografen en ecologen.’

Macronachtvlinders
Afgelopen jaar kwam het project ‘BIMAG’ op haar pad. ‘Daar ben ik direct bij aangehaakt.’ Eén keer in de twee weken telt Bergmans de macronachtvlinders op haar bedrijf. ‘Daarvoor heb ik drie emmers gekregen, met een ledlamp, een lichtsensor en kartonnen eierdozen.’ Eén emmer staat op het erf, één op een gangbaar perceel en één op een bloeiende akkerrand.
‘Ik ‘vang’ ongeveer dertig verschillende soorten nachtvlinders, verdeeld over drie emmers. Elke vlinder zet ik op de foto en bijzondere soorten deel ik in onze WhatsAppgroep van dit project, op www.waarneming.nl en voor de totale telling log ik in op de website van de Vlinderstichting. De Vlinderstichting maakt aan het einde van het jaar een analyse.’
Het project is in 2019 gestart als pilot, in opdracht van het ministerie van LNV, en wordt komende jaren voortgezet. Ruim vijftig boeren en tuinders doen al mee. 

Verschil in insectensterfte
‘Het ministerie van LNV wil inzichtelijk krijgen wat per grondgebied het verschil is in insectensterfte. We hebben de samenwerking opgezocht met BoerenNatuur en de Vlinderstichting om samen met hen en boeren en tuinders onderzoek te doen’, zegt Sjoerd Pietersen, projectadviseur bij LTO Noord.
‘Het mooie is dat boeren en tuinders in dit project zelf aan het roer staan. Dat werkt beter dan het verspreiden van alarmerende rapporten. Door de tellingen krijgen zij inzicht in de biodiversiteit op hun bedrijf en hoe zij daarop kunnen anticiperen. Met dit project hopen we dat insecten op de lange termijn bij het bedrijfssysteem gaan horen, want voor veel sectoren zijn insecten juist waardevol.’
Carleen Weebers van BoerenNatuur: ‘De uitwisseling van foto’s, vragen en tips tussen gangbare en biologische boeren in verschillende delen van Nederland werkt stimulerend.’ Dat nachtvlinders zo belangrijk zijn voor bestuiving, was nog niet bekend. ‘Onlangs is wetenschappelijk bewezen dat 40 procent van de nachtvlinders voor bestuiving zorgt. Dit blijkt nu ook in de praktijk: veel nachtvlinders zijn aanwezig in kruidenrijke graslandranden, bloemrijke akkerranden en bloeiende akkerbouwgewassen.’
De komende tijd hoopt het projectteam door te groeien naar honderd deelnemers.

Bron: Nieuwe Oogst