De Bodem als Ecosysteemdienstversterker

Een vruchtbare bodem is misschien wel het meest waardevolle bezit van het boerenbedrijf en de basis van ons voedsel. Ook horen we de termen ‘kringlooplandbouw’ en ‘natuurinclusiviteit’ momenteel veel in het nieuws, maar wat betekent dit eigenlijk praktisch voor de boer? Kan een boer wel zijn bodem op een natuurlijke wijze productief houden, met minder of zelfs helemaal geen externe inputs meer als bestrijdingsmiddelen, kunstmest en krachtvoer? En kunnen akkerbouwers en melkveehouders samenwerkingsverbanden verkennen om elkaars reststromen uit te wisselen en daarbij regionale kringlopen verder te sluiten?

De bodembiologie en -chemie levert ons een schat aan informatie op, waarmee we zowel betere landbouwresultaten kunnen halen als natuurdoelen sneller en goedkoper kunnen behalen. Binnen het project ‘De bodem als Ecosysteemdienstversterker’ organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten en een cursus bodembiologie, waar akkerbouwers, fruittelers en melkveehouders gezamenlijk aan deelnemen. 

Lees verder

Gert-Jan de Graaf

Gert-Jan de Graaf

Projectleider

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.