FAB+ (FAB: functionele agrobiodiversiteit)

Met het project FAB+ wordt een tool ontwikkeld voor telers, waarin zij kennis en advies kunnen vinden over het aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders voor verschillende plagen, gewenste samenstelling van mengsels en advies voor teeltmaatregelen.

Het project is onderdeel van een groot PPS-project, waarin onderzoek wordt gedaan naar de inzet van natuurlijke plaagbestrijding voor verschillende teelten.

Natuurlijke plaagbestrijding in aardappels en uien
In samenspraak met telers uit Noord-Holland is bepaald waar behoefte is aan meer kennis. Met onderzoekers van de WUR is geconcludeerd dat er op het gebied van de bestrijding van luis in (consumptie)aardappel en graan al veel bekend is, maar dat deze kennis nog niet is getest in de praktijk van Noord-Holland. Dit gaat komend seizoen (2020) gebeuren op 3 proefbedrijven: in de Haarlemmermeer, in de Beemster en in Hollandse Kroon.

Daarnaast is er onder telers behoefte aan meer kennis over de bestrijding van trips in uien. Hierover is nog weinig bekend. We starten daarom dit seizoen met 6 experimenten verspreid over Noord-Holland waarin we een mengsel afgestemd op de natuurlijke vijanden van trips gaan testen en gaan monitoren wat het effect is van deze akkerranden op de tripsdruk.

Tamar de Jager

Projectleider

Neem contact op met Tamar

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.