Aardappelen

Benieuwd naar de resultaten van de inzet van natuurlijke vijanden voor luis en trips?

Op 17 september 2020 organiseren wij van 14.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst - als de ontwikkelingen rondom corona het toelaten - waarin we de resultaten van de akkerbouwpilot van het FAB+ project met elkaar bespreken.

Deelnemende akkerbouwers en onderzoekers van de WUR zullen hun ervaringen met natuurlijke plaagbestrijding in aardappels en ui met u delen. Ook zullen we een van de deelnemende bedrijven bezoeken om daar de proef in het veld te bekijken. Centraal staat de vraag: hoe kunnen akkerranden (of andere natuurlijke elementen in het landschap) bijdragen aan gewasbescherming?

Programma

  • 14.00-14.15 uur  Ontvangst op vergaderboerderij Leven van de Wind (Oosterterpweg 12, Wieringerwerf)
  • 14.15-15.30 uur  Presentatie van de resultaten van de proeven door Bas Allema (WUR) + ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen
  • 15.30-16.00 uur  Koffie + verplaatsen naar bedrijf dhr. N. Lont (10 min rijden)
  • 16.00-16.45 uur  Bezoek van de proef en rondleiding biodiversiteit over het bedrijf van deelnemer dhr. N. Lont (Oosterkwelweg 18, Wieringerwerf)

Over het project
Het project FAB+ is een samenwerking van verschillende partijen (WUR, LTO Noord, NFO, KAVB, IRS, Suiker Unie, Mans Weert, Boltha, BO Akkerbouw, The Greenery en LTO Nederland) die de inzet van natuurlijke plaagbestrijders proberen te verbeteren in verschillende teelten (aardappels, uien, appels, peren, lelies en suikerbieten). LTO Noord is hierin de trekker van de pilot akkerbouwgewassen, waarin ingezet wordt op het delen van bestaande kennis en verzamelen van nieuwe kennis door experimenten in aardappels en uien. Het overkoepelend doel van de verschillende pilots is om een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen voor boeren en tuinders voor de inzet van natuurlijke plaagbestrijders.

Aanmelden
Vanwege de coronamaatregelen is er ruimte voor maximaal 50 deelnemers op deze bijeenkomst. Wij vragen u daarom u van tevoren aan te melden door onderstaand formulier in te vullen:

*
*