Groene Contour Utrecht

Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht – Groene Contour

Sinds het voorjaar van 2019 werken de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit en LTO Noord met elkaar om ontwikkelingsscenario’s op te stellen in Groene Contour gebieden.

Voor LTO Noord leden is het van belang dat agrarische bedrijven toekomstperspectief behouden binnen deze Groene Contour gebieden.

Lees hier meer over onze inzet in dit project.

Sjoerd Pietersen

Projectadviseur regio West

O.a. Natuurinclusieve landbouw, BIMAG, Bodem als ecosysteemversterker

Neem contact op

Ronald Kramer

Ronald Kramer

Beleidsadviseur

Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland en Utrecht

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.