Klimaat en Energie West-Nederland

De agrarische sector is voortdurend bezig haar prestaties te verbeteren. Ook op het gebied van duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het minimale gebruik fossiele brandstoffen en toewerken naar een grotere mate van circulair gebruik van grond- en hulpstoffen en zelfvoorzienend op het gebied van hernieuwbare energie.

Naast het inzetten op circulariteit en productie van hernieuwbare energie dient op collectief en bedrijfsmatig niveau te worden gewerkt aan energiebesparing. De agrarische sector heeft de ambitie geen fossiele energiedragers meer te gebruiken en heeft veel potentie om energieproducent te worden: er is ruimte om energie op te wekken met windmolens en zonnepanelen of –collectoren, er is biomassa om te vergisten, te raffineren en eventueel te verbranden en voor een aantal sectoren is het mogelijk rendabel om thermische energie uit de bodem toe te passen of te gebruiken.

LTO Noord regio West werkt binnen het programma Klimaat en Energie West-Nederland aan grootschalige opwek van duurzame energie en besparing. Inzetten op grootschalige productie van duurzame energie levert technische knelpunten op waaronder benodigde en beschikbare netcapaciteit. Eén van de belangrijkste randvoorwaarden is dat voldoende maatschappelijk draagvlak aanwezig is om het agrarisch gebied te benutten voor energieproductie.

Het onderwerp Klimaat en Energie is en blijft een speerpunt in de visie van LTO Noord regio West en één van de punten waar in West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) meer op ingezet wordt.

Klik hier voor het volledige programma Klimaat en Energie West-Nederland.