akker

Opgave Regionale Energiestrategie (RES) anno eind 2019

De verschillende RES processen hebben het over deelregio’s en de bijbehorende opgave. In het Klimaatakkoord staat de landelijke opgave aan grootschalige hernieuwbare opwek van elektriciteit met wind en zon. De opgave is 35 TeraWattuur (TWh) voor 2030.

Het Nationaal Programma RES (NP RES) heeft daarbij berekend hoeveel TWh aan duurzame energie per gemeente is gerealiseerd, in de pijplijn zit en wat dit bij elkaar opgeteld betreft. Alle regio’s bij elkaar opgeteld levert dat een grote bijdrage aan de ambitie van 35 TWh. Van deze cijfers is een factsheet gemaakt door het NP RES, deze kunt u hier vinden.

Voor u van belang
Voor u als afdelingsvoorzitter of lid is het van belang te weten welke resterende opgave er in het gebied ligt en welke weerslag dat heeft op het landschap.

Indien u deze cijfers gebruikt is het noodzakelijk dat bekend is in welke gebieden energie opwek plaats gaat vinden en nu in de pijplijn zit. Daar waar deze opwek in de toekomst gerealiseerd wordt kan namelijk niet zomaar een nieuwe toepassing worden uitgewerkt via de RES.

Indien u vragen heeft over het RES proces in regio West kunt u altijd contact opnemen met Ton van Schie (themahouder Klimaat en Energie in West Nederland). Bereikbaar via06-26868136.